Přihlášení k odběru novinek – GDPR souhlas

Svých klientů si velmi vážíme a proto se neustále snažíme služby zdokonalovat. Kvůli novému nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) bychom rádi požádali o Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, abychom Vás mohli i nadále o našich službách informovat a poskytovat Vám co nejpečlivější servis. Zaručujeme Vám, že údaje nebudou zneužity ani poskytnuty žádné třetí osobě. Pokud jste tedy s prací naší společností spokojeni, prosím zvažte vyplnění následujícího souhlasu:

Já,

Jméno (*)

Příjmení (*)

Titul před jménem

Titul za jménem

tímto uděluji společnosti INFOPROLÉKAŘE.CZ S.R.O., sídlo Spálená 108/51, 110 00 Praha 1, souhlas se zpracováním svých osobních údajů (zvláště jméno, příjmení, akademické tituly, odbornost, e-mail, telefonní číslo) na dobu neurčitou, a to za účelem:
- zasílání aktuálních informací ze zdravotnictví
- zasílání nabídky služeb společnosti INFOPROLÉKAŘE.CZ s.r.o.
- plnění vzájemně uzavřené smlouvy a poskytnutí domluvených služeb (platí pouze v případě objednání některé z našich služeb)

Váš email (*)

Telefon

Vaše odbornost dle Sazebníku zdravotních výkonů (slovy i číslem), v případě nezdravotníka prosím uveďte Vaši pozici či profesi (např. ředitel společnosti, účetní apod.)

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo
- vzít souhlas kdykoliv zpět, například zasláním emailu na adresu odvolani_souhlasu@infoprolekare.cz
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V Praze dne 20.3.2018

ÚDAJE OZNAČENÉ (*) JSOU POVINNÉ. DĚKUJEME