Poptávka na odkoupení lékařských praxí a zdravotnických zařízení

Pro naše klienty hledáme k odkoupení tyto lékařské praxe či zdravotnická zařízení:
aktualizováno: 13.3.2019, 12:06 hod.

odbornost odb.čís. lokalita
všeobecný praktický lékař 001 Praha 4,5
všeobecný praktický lékař 001 Praha, krajská města
praktický lékař pro děti a dorost 002 Praha, velká města
stomatologie (2 křesla/místo na 2.křeslo) 014 Praha
vnitřní lékařství 101 Praha
diabetologie 103 Praha,velká města
gastroenterologie 105 Praha,velká města
geriatrie 106 Praha
kardiologie 107 Praha
revmatologie 109 Praha,velká města
rehabilitační a fyzikální medicína 201 Praha
plicní (TRN) 205 Praha, velká města
alergologie 207 Praha,velká města
neurologie 209 Praha,velká města
psychiatrie 305 Praha, velká města
klinická onkologie 402 Praha, velká města
dermatovenerologie 404 Praha,velká města
chirurgie 501, ev.502 Praha,Liberecký kraj, nebo okolí D10
gynekologie 603 Praha, velká města
ORL 701 Praha
urologie 706 Praha,velká města
klinická psychologie 901 Praha
fyzioterapie 902 Praha
fyzioterapie 902 JMK, MSK, VYS, ZLK
domácí zdravotní péče 925 kdekoliv v ČR
laboratoř více odb. kdekoliv v ČR
nemocnice akutní péče více odb. kdekoliv v ČR
lůžkové zařízení následné péče více odb. kdekoliv v ČR