Komentář k dohodovacímu řízení na rok 2019

Dohodovací řízení v největších segmentech zdravotní péče skončilo dohodou naposledy, zde ať mě pamětníci opraví, někdy v roce 2003. Od té doby nic, až znovu letos došlo ke stavu téměř historickému, tedy k dohodě ve všech segmentech. Nutno podotknout, že dohoda byla umožněná až nečekanou vstřícností zdravotních pojišťoven, snad se blýská na lepší časy, aby naše zdravotnictví bylo konkurenceschopné nejen co do kvality, ale i v odměňování.

Ale pozor. Jedna věc je protokol z Dohodovacího řízení (ke stažení například na našich stránkách ZDE), druhá věc je text Vyhlášky, ale úplně nejpodstatnější je až text vlastních úhradových Dodatků od jednotlivých zdravotních pojišťoven. A právě v tom byla v minulosti potíž. Pojišťovny si totiž z úhradové Vyhlášky vyzobaly pouze to, co se jim hodilo (s výjimkou VZP, která ji povětšinou respektovala) a vznikla VLASTNÍ VERZE TEXTU úhradových dodatků podle pravidla „sedm pojišťoven, sedm různých dodatků“. A někde měl jeden segment i na výběr z více variant.

Nicméně věřím, že když se zástupci pojišťoven podepsali pod závěrečný protokol z Dohodovacího řízení, budou jeho výsledky respektovat i v úhradových Dodatcích na rok 2019. Připravili jsme tedy pro Vás stručný přehled nejvýraznějších změn v největších AMBULANTNÍCH SEGMENTECH v roce 2019 oproti stávajícímu stavu.

Pokud se tedy budou všechny pojišťovny řídit závěry DŘ, pak největší a finančně nejvýznamnější změnou pro ambulantní specialisty, klinické psychology, logopedy, fyzioterapeuty a agentury domácí péče je podle našeho názoru je plošné používání mechanismu pro mimořádně nákladného pojištěnce (MNP). Z výsledků analýz vykazování u našich klientů je patrné, že obrovský objem neuhrazené péče jde na vrub právě neuhrazení péče o MNP. Musí se ale vědět, jak MNP používat a průběžně si stav těchto nákladů hlídat. Komu se do toho nechce, může si to u nás objednat – formulář najdete ZDE.

Na druhém místě se umístily tzv. zdvojené bonusy, protože za A) celoživotní vzdělávání, B) ordinační hodiny 5 dnů v týdnu, a C) dvoje dlouhé ordinační hodiny se nejen zvyšuje hodnota bodu, ale také koeficient navýšení (KN). Vyšší KN znamená vyšší úhradu za stejný objem práce. Zvýšená hodnota bodu může, ale i nemusí, znamenat buď vyšší výdělek, více volného času nebo dokonce obojí. Aby ale bylo alespoň jednoho z toho skutečně dosaženo, je třeba průběžně pracovat s informacemi o výkonnosti praxe a hlídat si výkonové parametry. Víme, jak na to, a rádi Vám s tím pomůžeme – formulář najdete ZDE.

Poznámka: Bonifikace nejsou, na rozdíl od letoška (2018), vázané na dodržení limitů preskripce a vyžádané péče.

Další vylepšení uvádíme bez pořadí:

  • zvýšení kapitační platby u VPL a PLDD
  • významné je také omezení možnosti ZP regulovat léky a vyžádanou péči, pokud dodrží v úrovni ČR náklady na 102%, resp. 100% referenčních hodnot. Tato věc sice byla ve Vyhlášce už dříve, ale zaměstnanecké ZP ji nerespektovaly, VZP ano. Toto je vzhledem k rozsáhlým regulačním srážkám ze strany zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven v posledních letech velké téma – pohlídejme si společně, jak se k tomu zaměstnanecké ZP postaví.
  • mírné vylepšení věkového koeficientu u dětí (přinese v průměru asi tisícovku měsíčně)
  • kompenzace „třicetikorun“ se bude odkazovat na počet vykázaných výkonů 09543 v roce 2017, a nikoliv 2014, jak tomu většinou bylo doposud.

SEGMENTU DOMÁCÍ PÉČE dojde v roce 2019 oproti letošku k výrazné změně, zavádí se totiž opět úhrada za mimořádně nákladného pojištěnce. To považujeme za naprosto zásadní, podle našich analýz byla právě absence tohoto mechanismu nejčastější příčinou neuhrazení části výkonů. Nově se také posiluje úhrada péče o pacienty v terminálním stádiu, kdy se z formulace „pojišťovna zohlední“ přechází na čistý výkonový způsob úhrady u pacientů s výkonem 06349. A navíc i v tomto segmentu platí výše popsané zdvojené bonusy, tedy hodnota bodu 1,05 Kč a koeficient navýšení 1,05. Ale opět platí – aby obojí přineslo co možná největší užitek, je potřeba vědět, jak na to – viz výše.

Pokud Vás zajímají zde neuvedené segmenty, můžete se podívat přímo do textu protokolu z dohody právě ve Vašem segmentu.

V Praze dne 17.7.2018

ing. Pavel Pechánek, infoprolékaře.cz s.r.o.

Jakékoliv pasáže z tohoto textu mohou být citovány pouze s uvedením zdroje přesně v tomto znění: „Autorem tohoto komentáře k Dohodovacímu řízení na rok 2019 je ing. Pavel Pechánek ze společnosti infoprolékaře.cz s.r.o.“. Děkujeme za pochopení.

Tags: No tags

Comments are closed.