Seminář „Jak se vyhnout vratkám aneb podepsat či nepodepsat úhradové dodatky 2019?“

Seminář je určen pro ambulantní specialisty (kromě gynekologů), dále pro logopedy a fyzioterapeuty. 

PRAHA: 12.2.2019 od 15:00 do 19:00 hod. – PRO VELKÝ ZÁJEM JSME OTEVŘELI DALŠÍ TERMÍN

PROGRAM – ODPOVÍME SI NA NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY:

1) JE LEPŠÍ PODEPSAT NEBO NEPODEPSAT ÚHRADOVÝ DODATEK NA ROK 2019 ?
2) PRACOVAL JSEM VÍC A STEJNĚ MI TO NEZAPLATILI. PROČ ?
3) JAK SE VRATKÁM / NEPROPLACENÍ PÉČE BRÁNIT ?
4) KDO JE MIMOŘÁDNĚ NÁKLADNÝ POJIŠTĚNEC A JAK S NÍM V PRAXI NAKLÁDAT ?
4) MOHU ZAMĚSTNAT DALŠÍ LÉKAŘE NEBO NE ? ZAPLATÍ MI TO POJIŠŤOVNY ?
5) JAK MĚŘIT VÝKONNOST PRAXE A CO PAK S TÍM ? – PRAKTICKÉ UKÁZKY VÝPOČTU A SPRÁVNÁ INTERPRETACE VÝSLEDKŮ
6) KDE NAJDU POTŘEBNÁ DATA VE SVÉM AMBULANTNÍM SOFTWARE ?, vč. ŽIVÝCH UKÁZEK Z NEJPOUŽÍVANĚJŠÍCH SW
7) LZE SE VYHNOUT REGULAČNÍM SRÁŽKÁM ZA LÉKY A VYŽÁDANOU PÉČI ? (ODPOVĚĎ ZNÍ „ČASTO ANO“)
8) OSOBNÍ KONZULTACE

POZOR: seminář je určen pro AMBULANTNÍ SPECIALISTY vč. klinických logopedů, naopak NENÍ URČEN pro gynekology, stomatology ani praktické lékaře. Účast fyzioterapeutů je možná, ale lepší jsou speciální semináře 15. nebo 22.1.

Další informace:

1) Přesné místo konání a další informace budou sděleny zaregistrovaným klientům mailem nebo SMS.

2) Cena semináře:
– 2990 Kč na osobu pro lékaře a zdravotníky s nejvýše dvěma smluvními úvazky (PKČ <= 2,0), podmínkou je osobní účast nositele výkonů
– 5990 Kč na osobu pro ostatní
– ceny jsou konečné, organizátor není plátcem DPH
– pracovníkům konkurenčních společností (vůči organizátorovi) není přístup na seminář umožněn (viz Obchodní podmínky)
3) Informace k úhradě obdržíte po rezervaci termínu.

4) Splatnost účastnického poplatku je do 7 dnů po obdržení informace k platbě rezervace, nejpozději však 7 dnů před termínem semináře. Při pozdějším přihlášení je splatnost do druhého dne po přihlášení.

5) Každý účastník se přihlašuje samostatně, je to kvůli vizitkám na stůl. Děkujeme za pochopení.

6) Storno podmínky: Při odřeknutí účasti na Semináři účtujeme stornopoplatek ve výši:
a) 0% účastnického poplatku při odřeknutí více než 5 dní (120 hodin) před konáním akce,
b) 50% účastnického poplatku při odřeknutí 48 – 120 hodin před konáním akce,
c) 100% účastnického poplatku při odřeknutí méně než 48 hodin před konáním akce.
d) po dohodě s organizátorem (p.Radka Jelínková, tel. 737 103 522) je možno v případě neúčasti za sebe poslat
náhradníka. Cena pro tohoto náhradníka bude určena dle Obchodních podmínek.

7) Informujeme účastníky, že pro udržení příznivé ceny seminářů umožníme prezentaci jednoho sponzora v rozsahu maximálně 15 minut.