Medicínské vzdělávání je nikdy nekončící proces, pro zkušené lékaře je tedy klíčové mít možnost vzdělávat mladší kolegy. To je však podmíněno získáním akreditace školitele. Jejím udělením nejenže získáte možnost předávat cenné zkušenosti, ale také Vám to umožní žádat o dotaci na rezidenční místo, a navíc dokonce možná naleznete nástupce pro svou privátní praxi.

 

CO PRO VÁS ZAŘÍDÍME?

 • dle podmínek MZ zjistíme, zda lze v požadované odbornosti a na konkrétním pracovišti akreditaci získat – ZDARMA
 • navrhneme postup
 • zpracujeme kompletní žádost o akreditaci
 • zajistíme smlouvy s akreditovaným pracovištěm vyššího typu, kde bude rovněž vzdělávání probíhat
 • podáme žádost na MZ
 • záruka 24 měsíců
 • BONUS: 6 měsíců po dokončení poradenství zdarma

 

Po udělení akreditace je možno podat žádost o dotaci na rezidenční místo, tj. státní podporu na vzdělávání mladých lékařů. Pokud máte školence, kteří chtějí ve Vaší ordinaci absolvovat povinné vzdělání, je to ten nejlepší možný způsob, jak je podpořit. My se postaráme o veškerou komunikaci s Ministerstvem zdravotnictví, které dotace přerozděluje, a vyřídíme za Vás veškeré papírování.

Poznámka: udělení dotace je nenárokové, MZ svá rozhodnutí v této věci neodůvodňuje, a proto je nelze predikovat ani zaručit.

 

CO UDĚLÁME?

 • pro držitele akreditace zpracujeme kompletní žádost
 • podáme na MZ
 • získání dotace je nenárokové a nelze jej nijak ovlivnit (rozhoduje komise MZ)
 • pokud je dotace získána, zpracujeme veškerou následnou povinnou agendu (s výjimkou každoročního vyúčtování dotace)
 • BONUS: poradenství zdarma 12 měsíců po dokončení

 

Pokud máte mít o tyto služby zájem, vyplňte prosím formulář níže.

Napište nám

*tímto uděluji společnosti infoprolékaře.cz s.r.o., se sídlem Spálená 108/51, 110 00 Praha 1, (dále jen „správce“) souhlas se zpracováním těchto osobních údajů (jméno, příjmení, akademické tituly, odbornost, email, telefonní číslo) na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) na dobu neurčitou, a to za účelem zasílání aktuálních informací společnosti infoprolékaře.cz s.r.o. nebo plnění vzájemně uzavřené smlouvy a poskytnutí domluvených služeb (platí pouze v případě objednání některé z našich služeb).
V rámci GDPR máte právo vzít tento souhlas kdykoliv zpět, požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit a požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů.