Jako investor zajisté pečlivě vybíráte, kam své finance investujete a kde se pozitivně zužitkují, avšak rozšířit svou nabídku zdravotních služeb prostřednictvím nákupu zavedených praxí nebývá jednoduché. Díky našemu každodennímu kontaktu s lékaři, zdravotníky, majiteli a provozovateli zdravotnických zařízení dokážeme proaktivně vyhledat takové nabídky, které jsou pro budoucího kupce nejvhodnější a nejpřínosnější. Navíc Vás upozorníme na případná rizika či naopak výhody kupované praxe, které nejsou „pouhým okem“ vidět.

 

OBSAH NABÍDKY:

 • cílený marketing
 • posoudíme plusy a mínusy konkrétních nabídek, výběr té nejlepší je pak už jen na Vás
 • vytipování nejvhodnější nabídky
 • dojednáme obchod
 • preference kupujícího jsou pro nás na prvním místě
 • na přání provádíme i kompletní administrativu spojenou s prodejem praxe (viz dále)

 

V návaznosti na úspěšné vyhledání vhodné akvizice, ale i samostatně, Vám nabízíme KOMPLETNÍ ZPRACOVÁNÍ ADMINISTRATIVY SPOJENÉ S PRODEJEM LÉKAŘSKÉ/NELÉKAŘSKÉ PRAXE.

 

Realizace začíná v ideálním případě asi 2-3 měsíce před datem prodeje s cílem snížit administrativní zátěž obou stran. Poskytujeme kompletní právní a administrativní servis:

 • dojednáme obchod
 • v případě potřeby navrhneme reálnou prodejní cenu
 • zajistíme služby notáře (u právnických osob)
 • právní agendu zaštiťují naši vlastní právníci
 • připravíme smlouvy o prodeji
 • zajistíme administrativu vůči úřadům (KHS, KÚ, OR, ZP)
 • realizujeme pojistku důvěry

 

Aktuální nabídka prodávajících je přístupná níže.
V případě zájmu o tuto službu nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím formuláře níže.

Napište nám

*tímto uděluji společnosti infoprolékaře.cz s.r.o., se sídlem Spálená 108/51, 110 00 Praha 1, (dále jen „správce“) souhlas se zpracováním těchto osobních údajů (jméno, příjmení, akademické tituly, odbornost, email, telefonní číslo) na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) na dobu neurčitou, a to za účelem zasílání aktuálních informací společnosti infoprolékaře.cz s.r.o. nebo plnění vzájemně uzavřené smlouvy a poskytnutí domluvených služeb (platí pouze v případě objednání některé z našich služeb).
V rámci GDPR máte právo vzít tento souhlas kdykoliv zpět, požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit a požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů.