Co se týká prodejů či nákupů praxí, je nejdůležitějším faktorem prodejní cena. Je tedy potřeba ji stanovit tak, aby prodávající prodal dobře a kupující rád koupil. Tady vítězství pro obě strany. Na základě našeho expertního návrhu ceny praxe k jednání se zájemcem je pak prodávající nebo kupující schopen odvodit, zda je pro něj nabídka výhodná či nikoliv.

Nejedná se však pouze o ekonomický audit, naší přidanou hodnotou je posouzení bonity praxe z hlediska úhrad z veřejného zdravotního pojištění a smluv se zdravotními pojišťovnami.

 

PROVEDEME

  • analýzu dokumentů nutných k sestavení cenové expertizy
  • zpracujeme expertní návrh ceny praxe k jednání se zájemci
  • navrhneme i optimální postup při prodeji praxe z hlediska daní

 

Administrativně Vás nezatížíme, k analýze nám stačí podklady, které má Vaše účetní firma, a které Vám posílají zdravotní pojišťovny.
V případě zájmu o tuto službu nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím formuláře níže.

Napište nám

*tímto uděluji společnosti infoprolékaře.cz s.r.o., se sídlem Spálená 108/51, 110 00 Praha 1, (dále jen „správce“) souhlas se zpracováním těchto osobních údajů (jméno, příjmení, akademické tituly, odbornost, email, telefonní číslo) na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) na dobu neurčitou, a to za účelem zasílání aktuálních informací společnosti infoprolékaře.cz s.r.o. nebo plnění vzájemně uzavřené smlouvy a poskytnutí domluvených služeb (platí pouze v případě objednání některé z našich služeb).
V rámci GDPR máte právo vzít tento souhlas kdykoliv zpět, požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit a požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů.