Info pro lékaře a.s.
Plzeňská 345/5

150 00 Praha 5

tel.: +420 777 230 238

IČO: 28830512

DIČ: CZ28830512
bankovní spojení: 2400754900/2010 (Fio)

Kontakty

Ing. Pavel Pechánek

jednatel společnosti, specialista úhradových mechanismů pro ambulantní sféru, přednášející na seminářích pro lékaře a zdravotníky, speciální zaměření na smluvní vztahy se zdravotními pojišťovnami, obchod a marketing

777 230 238
pavel.pechanek@infoprolekare.cz

Bc. Jiřina Hýbnerová

specialista na akreditace a rezidenční místa, administrativa pro lékaře

606 638 138
jirina.hybnerova@infoprolekare.cz

Napište nám

*tímto uděluji společnosti infoprolékaře.cz s.r.o., se sídlem Spálená 108/51, 110 00 Praha 1, (dále jen „správce“) souhlas se zpracováním těchto osobních údajů (jméno, příjmení, akademické tituly, odbornost, email, telefonní číslo) na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) na dobu neurčitou, a to za účelem zasílání aktuálních informací společnosti infoprolékaře.cz s.r.o. nebo plnění vzájemně uzavřené smlouvy a poskytnutí domluvených služeb (platí pouze v případě objednání některé z našich služeb).
V rámci GDPR máte právo vzít tento souhlas kdykoliv zpět, požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit a požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů.