infoprolékaře.cz, s.r.o.
Spálená 108/51

(bud. Komerční banky, 3. patro)
110 00 PRAHA 1, 
tel.: 775 730 238


IČO: 038 16 915
DIČ: CZ 038 16 915
bankovní spojení: 2400754900/2010 (Fio)

Náš tým

Vedení

Ing. Pavel Pechánek

jednatel společnosti, specialista úhradových mechanismů pro ambulantní sféru, přednášející na seminářích pro lékaře a zdravotníky, speciální zaměření na smluvní vztahy se zdravotními pojišťovnami, obchod a marketing

777 230 238
pavel.pechanek@infoprolekare.cz

Bc. Jiřina Hýbnerová

jednatelka společnosti,
vedoucí úseku administrativy pro lékaře

606 638 138
jirina.hybnerova@infoprolekare.cz

Právní agenda

JUDr. Danuše Hůlková

Vedoucí úseku akreditací školitelů a žádostí o rezidenční místa

778 032 328
danuse.hulkova@infoprolekare.cz

Mgr. Jan Pechánek
externí právník

777 646 737
jan.pechanek@infoprolekare.cz

Obchodní oddělení a marketing

Ing. Tereza Wagner

specialistka prodejů ordinací (FO i S.R.O.) agenda s.r.o. pro lékaře asistentka jednatele firmy

775 730 238
tereza.wagner@infoprolekare.cz

Ing. Vladimíra Pozníčková

agenda propojování nabídky a poptávky při prodeji lékařských praxí, obchodní oddělení

736 242 706
vladimira.poznickova@infoprolekare.cz

Radka Jelínková

analýzy výkonnosti ordinací, agenda s.r.o. pro lékaře, smlouvy s klienty organizace seminářů pro lékaře a zdravotníky, asistentka jednatele firmy

737 103 522
radka.jelinkova@infoprolekare.cz

Adam Jedlička

marketingové oddělení, smlouvy s klienty

777 230 027
adam.jedlicka@infoprolekare.cz

Napište nám

*tímto uděluji společnosti infoprolékaře.cz s.r.o., se sídlem Spálená 108/51, 110 00 Praha 1, (dále jen „správce“) souhlas se zpracováním těchto osobních údajů (jméno, příjmení, akademické tituly, odbornost, email, telefonní číslo) na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) na dobu neurčitou, a to za účelem zasílání aktuálních informací společnosti infoprolékaře.cz s.r.o. nebo plnění vzájemně uzavřené smlouvy a poskytnutí domluvených služeb (platí pouze v případě objednání některé z našich služeb).
V rámci GDPR máte právo vzít tento souhlas kdykoliv zpět, požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit a požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů.