Tato služba funguje jako prevence proti vratkám. Je určena především ambulantním specialistům kromě gynekologů*, dále logopedům, klinickým psychologům a fyzioterapeutům, kteří mají díky předchozím špatným zkušenostem obavy z vratek na základě ročního vyúčtování od zdravotních pojišťoven.

 

CO JE CÍLEM A JAKÉ JSOU PŘÍNOSY?

 • minimalizace vratek po ročním vyúčtování od pojišťoven, a naopak maximalizace příjmů ordinace za stávajících podmínek

 

CO SLUŽBA ZAHRNUJE?

 • analýza tzv. úhradových dodatků ke smlouvám se zdravotními pojišťovnami
 • aplikace důvěrné znalosti úhradových mechanismů
 • naučíme Vás najít to podstatné ve Vašem ambulantního softwaru
 • průběžné vyhodnocování dat
 • doporučení optimálních aktivit pracoviště

 

CO JE OBSAHEM ZÁKLADNÍHO BALÍČKU (2 POJIŠŤOVNY, 1 ODBORNOST)?

 • analýza úhradových dodatků sledovaných pojišťoven
 • analýza ročního vyúčtování referenčního období za sledované pojišťovny
 • sledování výkonnosti ordinace v reálném čase
 • pokyny, jejichž realizace vede k eliminaci vratek/optimalizaci příjmů
 • telefonické/mailové poradenství k této problematice

 

JE MOŽNO ZÁKLADNÍ BALÍČEK ROZŠÍŘIT?

Ano! Je možno sledovat více pojišťoven i více odborností. Za každou položku je přičítán nevelký příplatek (ceny jsou uvedeny v návrhu smlouvy, který Vám zašleme na základě vyplněného formuláře).

*u gynekologů je výpočet výrazně ztížen existencí balíčků pro těhotné a nepřehledným systémem bonusů a malusů, takže sledování je sice technicky možné, ale realizace „matematických“ závěrů v ambulantní praxi podle našeho názoru překračuje hranice smysluplnosti případného snažení. Všem zájemcům o „analýzu“ z řad gynekologů se tedy tímto omlouváme.

Napište nám

*tímto uděluji společnosti infoprolékaře.cz s.r.o., se sídlem Spálená 108/51, 110 00 Praha 1, (dále jen „správce“) souhlas se zpracováním těchto osobních údajů (jméno, příjmení, akademické tituly, odbornost, email, telefonní číslo) na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) na dobu neurčitou, a to za účelem zasílání aktuálních informací společnosti infoprolékaře.cz s.r.o. nebo plnění vzájemně uzavřené smlouvy a poskytnutí domluvených služeb (platí pouze v případě objednání některé z našich služeb).
V rámci GDPR máte právo vzít tento souhlas kdykoliv zpět, požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit a požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů.