Lékaři či nelékařští pracovníci, jakožto majitelé praxí bez ohledu na právní formu, někdy řeší i různé životní situace, jako odchod do penze, stěhování do jiného města, nebo jinou velkou změnu. Je však stále obtížnější nalézt pro svou praxi nástupce.

Službou vyhledání kupujícího se Vám snažíme pomoci. Zatímco my budeme aktivně hledat kupce, Vy můžete pokračovat v poskytování péče, aniž byste ztráceli drahocenný čas.

Hlavním přínosem bude výtěžek za prodej praxe, v ideálním případě zvýšení ceny díky většímu počtu nalezených zájemců.

 

ZAJISTÍME:

 • cílený marketing dle vlastního marketingového plánu
 • posoudíme solidnost zájemců
 • prodávající si sám vybere kupujícího, se kterým chce jednat
 • dojednáme obchod (neobsahuje administrativu spojenou s vlastním prodejem praxe)
 • v případě potřeby navrhneme reálnou prodejní cenu dle situace na trhu (za příplatek)
 • BONUS: poradenství zdarma 12 měsíců po dokončení obchodu pro obě strany

V návaznosti na úspěšné vyhledání vhodné akvizice, ale i samostatně, Vám nabízíme KOMPLETNÍ ZPRACOVÁNÍ ADMINISTRATIVY SPOJENÉ S PRODEJEM LÉKAŘSKÉ/NELÉKAŘSKÉ PRAXE.

 

Zpravidla se uplatňuje 2-3 měsíce před datem předání praxe kupujícímu za účelem snížení administrativní zátěže obou stran obchodu a se zárukou úspěšného dokončení obchodu.

 • dojednáme obchod
 • v případě potřeby navrhneme reálnou prodejní cenu
 • zajistíme služby notáře (s. r. o.)
 • připravíme smlouvu o prodeji obchodního závodu (F.O.)
 • zajistíme administrativu vůči úřadům (KHS, KÚ, OR, ZP)
 • realizujeme pojistku důvěry
 • BONUS: poradenství zdarma 12 měsíců po dokončení obchodu pro obě strany

 

Aktuální nabídka kupujících je přístupná níže.
V případě zájmu o tuto službu nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím formuláře níže.

Napište nám

*tímto uděluji společnosti infoprolékaře.cz s.r.o., se sídlem Spálená 108/51, 110 00 Praha 1, (dále jen „správce“) souhlas se zpracováním těchto osobních údajů (jméno, příjmení, akademické tituly, odbornost, email, telefonní číslo) na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) na dobu neurčitou, a to za účelem zasílání aktuálních informací společnosti infoprolékaře.cz s.r.o. nebo plnění vzájemně uzavřené smlouvy a poskytnutí domluvených služeb (platí pouze v případě objednání některé z našich služeb).
V rámci GDPR máte právo vzít tento souhlas kdykoliv zpět, požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit a požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů.