Vést lékařskou praxi jako právnická osoba (S.R.O.) je výhodnější, než pracovat jako osoba fyzická. I kdybyste měli účetnictví vyladěné, že už na něm není co zlepšit, a měli 100% jistotu, že Vás nepotká nic nepředpokládaného, tak jednoho dne dojdete do bodu, kdy budete chtít svou praxi někomu prodat či ji předat v rodině. A nejenže prodej S.R.O. je značně jednodušší, než u fyzické osoby, ale hlavně není (po pěti letech) zatížen žádným zdaněním. Kdežto prodej F.O. podléhá nejen dani, ale platí se z něj i sociální a zdravotní pojištění. Takže transformace fyzické osoby na právnickou (s.r.o.) se jednoznačně vyplatí. Čím dříve, tím lépe.

 

JAKÉ JSOU HLAVNÍ PŘÍNOSY PŘEVODU NA S.R.O.?

  • Lepší ochrana nečekanými životními událostmi
  • Po 5 letech existence s.r.o. je daň při prodeji nulová, do 5 let pouze 15%. Naproti tomu jako fyzická osoba platíte státu 36,35% z prodejní ceny. Zkuste si představit milion, ze kterého Vám ihned někdo více než třetinu vezme. Brrrr!
  • Snadný a rychlý proces při prodeji, kupující často S.R.O. požadují
  • Možnost další daňové optimalizace

Transformaci je možné uskutečnit kdykoliv během roku, nejlépe 5 let před prodejem = následná 0% daň z prodeje.

ZAJISTÍME VEŠKERÝ SERVIS BEZ OBTĚŽUJÍCÍCH BYROKRATICKÝCH NÁROKŮ PRO VÁS!

  • Založení zbrusu nové s.r.o.
  • Zpracování Provozního řádu
  • Získání souhlasu KHS (v Praze HS HMP)
  • Převod nájemní smlouvy
  • Získání Oprávnění pro poskytování zdravotních služeb od KÚ (MHMP)
  • Převod smluv se zdravotními pojišťovnami na novou s.r.o.

 

Pokud máte zájem o tuto službu, vyplňte formulář níže.

Napište nám

*tímto uděluji společnosti infoprolékaře.cz s.r.o., se sídlem Spálená 108/51, 110 00 Praha 1, (dále jen „správce“) souhlas se zpracováním těchto osobních údajů (jméno, příjmení, akademické tituly, odbornost, email, telefonní číslo) na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) na dobu neurčitou, a to za účelem zasílání aktuálních informací společnosti infoprolékaře.cz s.r.o. nebo plnění vzájemně uzavřené smlouvy a poskytnutí domluvených služeb (platí pouze v případě objednání některé z našich služeb).
V rámci GDPR máte právo vzít tento souhlas kdykoliv zpět, požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit a požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů.