• Pro poskytovatele zdravotních služeb s AKREDITACÍ ŠKOLITELE připravíme a podáme žádost o dotaci na REZIDENČNÍ MÍSTO. Dotace podpoří a usnadní vzdělávání mladých lékařů - školenců na Vašem pracovišti. O jejím získání rozhoduje komise MZ.

Přínosy

 • Finanční podpora vzdělávání mladých lékařů
 • Celospolečenský přínos

Naše práce

 • pro držitele akreditace zpracujeme kompletní žádost
 • podáme na MZ
 • získání dotace je nenárokové a nelze jej nijak ovlivnit (rozhoduje komise MZ)
 • pokud je dotace získána, zpracujeme veškerou následnou následnou agendu vč. každoročního vyúčtování dotace na MZ

Příklady výše dotace:

 • VPL: dotace na RM 1 440 000 Kč, délka programu 3 roky
 • Interna: dotace na RM  2 100 000 Kč, délka programu 5 let.
 • Výše dotace na vybrané lékařské obory RM 2021 - program č.2

  Obor specializačního vzdělávání Počet rezidentů Minimální délka specializačního vzdělávání/roky Celková dotace na 1 rezidenta za celé SV Celková dotace na rezidenty za celé specializační vzdělávání
  Všeobecné praktické lékařství 108 3 1 440 000 155 520 000
  Pediatrie nebo Pediatrie II* 101 4,5 2 160 000 / 2 430 000 245 430 000
  Vnitřní lékařství 42 5 2 100 000 88 200 000
  Chirurgie 31 6 2 520 000 78 120 000
  Dětská a dorostová psychiatrie 4 4,5 1 890 000 7 560 000
  Revmatologie 2 5 2 100 000 4 200 000
  Anesteziologie a intenzivní medicína 32 4,5 1 890 000 60 480 000
  Hygiena a epidemiologie 0 4 1 680 000 0
  Geriatrie 7 4 1 680 000 11 760 000
  Radiologie a zobrazovací metody 12 4,5 1 890 000 22 680 000
  Urgentní medicína 6 5 2 100 000 12 600 000
  Patologie 9 4,5 1 890 000 17 010 000
  Finanční prostředky vynaložené celkem na dotační program č. 2 vypsaný v roce 2021 703 560 000

  * pro školence, kteří se zavázali absolvovat v rámci vlastního specializovaného výcviku povinnou odbornou doplňkovou praxi v oboru pediatrie na pracovišti registrujícího poskytovatele ambulantních zdravotních služeb v oboru pediatrie nebo v oboru praktický lékař pro děti a dorost (část I. písm. e)

  Zdroj www.mzcr.cz

Ceník

14 900 Kč
Uvedená cena je vč. DPH.
14 900 Kč s DPH při objednání, provize 1,5 % při získání dotace, 9 900 Kč za roční vyúčtování dotace.

Objednávka

Dotace na rezidenční místa
Uvedená cena je vč. DPH.
Pole označená hvězdičkou jsou povinná

Máte otázky? Volejte +420 253 253 900

Nebo nám na sebe nechte kontakt, ozveme se vám co nejdříve.