Nové kódy zdravotních výkonů od 2024

Mgr. Bianka Janiga Tóthová
 • Aktualizace kódů zdravotních výkonů pro rok 2024 přináší důležité změny pro majitele lékařských praxí. Doporučujeme všem majitelům ordinací, aby pečlivě ověřili, jestli mají u zdravotních pojišťoven nasmlouvané nové výkony.

  Aktuálně nasmlouvané výkony je možné zkontrolovat v Elektronické příloze č. 2 ke smlouvě o poskytování zdravotních služeb neboli EP2. Pokud nevíte jak se k EP2 dostat, přečtěte si návod, jak tyto výkony na webech 6 pojišťoven najít.

  Pro zjednodušení tohoto procesu vyzkoušejte aplikaci PURObot, která nově nasmlouvané výkony hlídá, kontroluje správnost jejich vykazování a zároveň doporučuje, jak optimalizovat ekonomiku lékařské praxe. 

  Bodové hodnoty odpovídají číselníku VZP ze dne 1.3.2024 číslo 1408.

   

  Ne všechny odbornosti mají nové zdravotní výkony pro rok 2024 – pouze 37 označených v seznamu. 

   

  1. Odbornost 001 – všeobecné praktické lékařství
  2. Odbornost 014 – klinická stomatologie
  3. Odbornost 015 – ortodoncie
  4. Odbornost 103 – diabetologie
  5. Odbornost 104 – endokrinologie
  6. Odbornost 106 – geriatrie
  7. Odbornost 205 – pneumologie a ftizeologie
  8. Odbornost 215 – pneumologie a ftizeologie - skupina 1
  9. Odbornost 301 – dětské lékařství
  10. Odbornost 305 – psychiatrie
  11. Odbornost 306 – dětská a dorostová psychiatrie
  12. Odbornost 404 – dermatovenerologie
  13. Odbornost 413 – radiační onkologie - skupina 1
  14. Odbornost 521 – chirurgie - skupina 2
  15. Odbornost 531 – chirurgie - skupina 3
  16. Odbornost 603 – gynekologie a porodnictví
  17. Odbornost 606 – ortopedie
  18. Odbornost 611 – plastická chirurgie - skupina 1
  19. Odbornost 615 – orální a maxilofaciální chirurgie - skupina 1
  20. Odbornost 621 – plastická chirurgie - skupina 2
  21. Odbornost 635 – orální a maxilofaciální chirurgie - skupina 3
  22. Odbornost 702 – foniatrie
  23. Odbornost 706 – urologie
  24. Odbornost 710 – algeziologie - léčba bolesti
  25. Odbornost 716 – urologie - skupina 1
  26. Odbornost 731 – otorinolaryngologie - skupina 3
  27. Odbornost 736 – urologie - skupina 3
  28. Odbornost 801 – klinická biochemie
  29. Odbornost 802 – lékařská mikrobiologie
  30. Odbornost 807 – patologická anatomie
  31. Odbornost 809 – radiologie a zobrazovací metody
  32. Odbornost 816 – laboratoř lékařské genetiky
  33. Odbornost 818 – laboratoř hematologická
  34. Odbornost 823 – laboratoř patologie
  35. Odbornost 925 – domácí péče
  36. Odbornost 926 – domácí paliativní péče o pacienta v terminálním stavu
  37. Odbornost 999 – univerzální mezioborové výkony

  Odbornost 001 – všeobecné praktické lékařství

  Kód 01130 – MANAGEMENT ČASNÉHO ZÁCHYTU KARCINOMU PROSTATY

  Management časného záchytu karcinomu prostaty praktickým lékařem nebo urologem. Výkon klinického vyšetření pacienta lze vykázat pouze v případě, že je současně provedeno klinické vyšetření pro jiné urologické onemocnění nebo v případě odbornosti 001 při provedení pravidelné preventivní prohlídky. V případě odbornosti 001 tento výkon nelze vykázat, pokud je pacient již dispenzarizován u urologa, v případě odbornosti 706 pak lze výkon vykázat pouze pokud je pacient v dispenzární péči pro jiné urologické onemocnění.
  Trvání výkonu: 15 min
  Body celkem: 246

  Kód 01131 – PSA DO 1,0 UG/L - INFORMACE V PROGRAMU ČASNÉHO ZÁCHYTU KARCINOMU PROSTATY

  Podává informaci o sérové hladině PSA do 1 ug/l.

  Kód 01132 – PSA 1,0 - 2,99 UG/L - INFORMACE V PROGRAMU ČASNÉHO ZÁCHYTU KARCINOMU PROSTATY

  Podává informaci o sérové hladině PSA od 1 ug/l do 2,99 ug/l.

  Kód 01133 – PSA 3 UG/L A VÍCE - INFORMACE V PROGRAMU ČASNÉHO ZÁCHYTU KARCINOMU PROSTATY

  Podává informaci o sérové hladině PSA nad 3 ug/l.

  Kód 01134 – ODMÍTNUTÍ ZAŘAZENÍ DO PROGRAMU - INFORMACE V PROGRAMU ČASNÉHO ZÁCHYTU KARCINOMU PROSTATY

  Podává informaci o odmítnutí pacientem zařazení do programu.

  Kód 11320 – (VZP) MANAGEMENT ČASNÉHO ZÁCHYTU OSTEOPORÓZY PRAKTICKÝM LÉKAŘEM NEBO GYNEKOLOGEM - JE INDIKOVÁNO DXA

  Výkon je vykazován odb. 001, 603 u pacientů zařazených do populačního programu záchytu osteoporózy dle metodiky zveřejněné na webu VZP.
  Trvání výkonu: 10 min
  Body celkem: 164

  Kód 11321 – (VZP) MANAGEMENT ČASNÉHO ZÁCHYTU OSTEOPORÓZY PRAKTICKÝM LÉKAŘEM NEBO GYNEKOLOGEM - NENÍ INDIKOVÁNO DXA

  Výkon je vykazován odb. 001, 603 u pacientů zařazených do populačního programu záchytu osteoporózy dle metodiky zveřejněné na webu VZP.
  Trvání výkonu: 10 min
  Body celkem: 164

  Kód 11322 – (VZP) DENZITOMETRIE V RÁMCI POPULAČNÍHO PROGRAMU ČASNÉHO ZÁCHYTU OSTEOPORÓZY S HODNOTOU T-SKÓRE >= -1,0

  Denzitometrie je prováděna v rámci populačního programu záchytu osteoporózy dle metodiky zveřejněné na webu VZP.
  Trvání výkonu: 20 min
  Body celkem: 350

  Kód 11323 – (VZP) DENZITOMETRIE V RÁMCI POPULAČNÍHO PROGRAMU ČASNÉHO ZÁCHYTU OSTEOPORÓZY S HODNOTOU T-SKÓRE <-1;-2>

  Denzitometrie je prováděna v rámci populačního programu záchytu osteoporózy dle metodiky zveřejněné na webu VZP.
  Trvání výkonu: 20 min
  Body celkem: 350

  Kód 11324 – (VZP) DENZITOMETRIE V RÁMCI POPULAČNÍHO PROGRAMU ČASNÉHO ZÁCHYTU OSTEOPORÓZY S HODNOTOU T-SKÓRE <-2,1;-2,4>

  Denzitometrie je prováděna v rámci populačního programu záchytu osteoporózy dle metodiky zveřejněné na webu VZP.
  Trvání výkonu: 20 min
  Body celkem: 350

  Kód 11325 – (VZP) DENZITOMETRIE V RÁMCI POPULAČNÍHO PROGRAMU ČASNÉHO ZÁCHYTU OSTEOPORÓZY S HODNOTOU T-SKÓRE <= -2,5

  Denzitometrie je prováděna v rámci populačního programu záchytu osteoporózy dle metodiky zveřejněné na webu VZP.
  Trvání výkonu: 20 min
  Body celkem: 350

  Kód 11326 – (VZP) DENZITOMETRIE V RÁMCI POPULAČNÍHO PROGRAMU ČASNÉHO ZÁCHYTU OSTEOPORÓZY S HODNOTOU T-SKÓRE <= -3,5 (V KTERÉKOLI MĚŘENÉ LOKALITĚ)

  Denzitometrie je prováděna v rámci populačního programu záchytu osteoporózy dle metodiky zveřejněné na webu VZP.
  Trvání výkonu: 20 min
  Body celkem: 350

  Kód 11327 – (VZP) PÉČE O PACIENTA S DIAGNOSTIKOVANOU OSTEOPORÓZOU U PRAKTICKÉHO LÉKAŘE NEBO GYNEKOLOGA

  Výkon je vykazován odb. 001, 603 u pacientů s diagnostikovanou osteoporózou, kteří jsou v péči registrujícího poskytovatele.
  Trvání výkonu: 20 min
  Body celkem: 327

  Odbornost 014 – klinická stomatologie

  Kód 00822 – APLIKACE PREFABRIKOVANÉ KORUNKY NA PRVNÍ STÁLÝ MOLÁR A STÁLÝ ŘEZÁK U PACIENTŮ S DIAGNÓZOU MOLÁROVÁ A INCIZÁLNÍ HYPOMINERALIZACE SKLOVINY DO DNE DOSAŽENÍ 18 LET

  Prefabrikovaná ocelová plášťová korunka na první stálý molár nebo prefabrikovaná plastová stripová korunka na stálý řezák. Výkon zahrnuje tangenciální preparaci, pokud je nutná, a adaptaci a fixaci korunky včetně ceny použitého materiálu a prefabrikátu.
  Cena výkonu: 865 Kč

  Kód 00823 – VYŽÁDANÉ VYŠETŘENÍ ORÁLNÍCH INFEKČNÍCH FOKUSŮ U REGISTROVANÉHO POJIŠTĚNCE

  Vyšetření orální fokální infekce u registrovaného pojištěnce na základě doporučení lékaře, součástí výkonu je vyšetření ústní dutiny včetně vitality zubů, zhodnocení výsledku klinického a případného rentgenologického vyšetření a sepsání krátké písemné...
  Cena výkonu: 250 Kč

  Kód 00824 – STOMATOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ A OŠETŘENÍ POJIŠTĚNCE DO DNE DOSAŽENÍ 6 LET NEBO HENDIKEPOVANÉHO POJIŠTĚNCE II

  Úhrada zohledňuje zvýšenou časovou náročnost vyšetření a ošetření pojištěnce. Lze vykázat i bez kurativního výkonu.
  Cena výkonu: 255 Kč

  Kód 00825 – STOMATOLOGICKÉ OŠETŘENÍ POJIŠTĚNCE OD 6 LET DO DNE DOSAŽENÍ 15 LET II

  Úhrada zohledňuje zvýšenou časovou náročnost ošetření pojištěnce.
  Cena výkonu: 185 Kč

  Kód 00826 – STOMATOLOGICKÉ OŠETŘENÍ POJIŠTĚNCE OD 15 LET DO DNE DOSAŽENÍ 18 LET

  Úhrada zohledňuje zvýšenou časovou náročnost ošetření pojištěnce.
  Cena výkonu: 104 Kč

   

  Odbornost 015 – ortodoncie

  Kód 00802 – LÉČBA ORTODONTICKÝCH ANOMÁLIÍ MALÝM FIXNÍM ORTODONTICKÝM APARÁTEM NA 1 ZUBNÍ OBLOUK

  Léčba ortodontických anomálií malým fixním ortodontickým aparátem na 1 zubní oblouk. Zahrnuje veškerý přímý materiál ortodontického aparátu použitý při zahájení léčby a v průběhu léčby. Tento kód výkonu byl mezi roky 1995 až 1997 již použit.
  Cena výkonu: 7800 Kč

   

  Odbornost 103 – diabetologie

  Kód 13054 – VEDENÍ DIABETIKA V SAMOSTATNÉ PÉČI O NOHY PŘI SYNDROMU DIABETICKÉ NOHY

  Zaučení diabetika v samostatné péči o nohy je indikováno pacientům u poskytovatele zdravotních služeb poskytujícího zdravotní služby v rámci podiatrické ambulance, ve které jsou léčeni s aktivním syndromem diabetické nohy (ulcerací nebo gangrénou na nohou, se známkami infekce včetně osteomyelitidy, flegmóny, stavy po chirurgických zákrocích na nohou, s aktivní Charcotovou osteoarthropatií). Jeho hlavním obsahem je zaučení pacienta a případně i pečujících osob v samostatné péči o ránu a ve správné hygieně (včetně řádné samostatné péče o kůži a nehty) mezi návštěvami lékaře, v adekvátním používání odlehčujících pomůcek, v ochraně druhostranné končetiny a v měření kožní teploty na nohou (například u aktivní Charcotovy ostearthropatie). V případě potřeby je pacient seznámen se známkami preulcerozních lezí a infekce nohou nebo známkách ICHDK nebo její progrese, se symptomy akutní tepenné ischémie, vzniku nebo progrese Charcotovy osteoarthropatie, patologických zlomenin, s preventivním procvičováním nohou a fyzickou aktivitou prováděnou bez zatížení nohou. Výkon lze vykázat u dg. U96.74. Nelze vykazovat s výkony č.13028, 13051, 13053, 06145 a 09523.
  Trvání výkonu: 20 min
  Body celkem: 327

   

  Odbornost 104 – endokrinologie

  Kód 14300 – VSTUPNÍ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ TĚHOTNÉ ŽENY S POZITIVNÍM VÝSLEDKEM TYREOIDÁLNÍHO SCREENINGU

  Výkon je indikován pro těhotnou ženu, která byla odeslána do ambulance endokrinologa na základě pozitivního výsledku tyreoidálního screeningu (dvoufázového tyreoidálního testu). Zahrnuje komplexní endokrinologické vyšetření k diagnostice tyreoidálního onemocnění a navržení léčebného plánu. Dále zahrnuje poučení o významu léčby onemocnění v těhotenství včetně seznámení s riziky neléčeného či špatně léčeného onemocnění pro plod a matku. Výkon lze vykázat pouze jednou během těhotenství. Výkon je vykazován pouze u těhotných žen bez aktivní léčby pro thyreopatii. Výkon nelze vykázat současně s výkony č. 14021, 14022, 14023 a 09523. Výkon nelze vykázat současně s výkony klinických vyšetření odbornosti 103.
  Trvání výkonu: 60 min
  Body celkem: 990

  Kód 14301 – KONTROLA ŽENY S POZITIVNÍM VÝSLEDKEM TYREOIDÁLNÍHO SCREENINGU V TĚHOTENSTVÍ

  Výkon je indikován pro těhotnou ženu, která byla odeslána do ambulance endokrinologa na základě pozitivního výsledku tyreoidálního screeningu (dvoufázového tyreoidálního testu) a která je nadále sledována pro poruchu funkce štítné žlázy. Výkon je vykazován pouze u těhotných žen bez aktivní léčby pro thyreopatii před současným těhotenstvím. Výkon nelze vykázat současně s výkony č. 14021, 14022, 14023 a 09523. Výkon nelze vykázat současně s výkony klinických vyšetření odbornosti 103.

  Trvání výkonu: 15 min
  Body celkem: 246

   

  Odbornost 106 – geriatrie

  Kód 16100 – CASE MANAGEMENT GERIATRICKÉHO PACIENTA

  Výkon je určen pro case management polymorbidního geriatrického pacienta s kognitivní poruchou v hloubce syndromu demence (dg. F0). Cílem je racionalizace terapie na podkladě stratifikace závažnosti onemocnění pacienta. Realizuje geriatr, který konzultuje lékařské i nelékařské zdravotnické pracovníky, provede syntézu dostupných specializovaných vyšetření a ve spolupráci s pacientem a jeho rodinnými nebo profesionálními pečujícími stanoví priority pacienta a vytvoří komplexní efektivní diagnostický a terapeutický plán další péče. Je možné ho vykázat jedině s komplexním, cíleným či kontrolním vyšetřením geriatrem – výkony č. 16021, 16022, resp. 16023, a to nejpozději v rozestupu 14 dní od klinického vyšetření.
  Trvání výkonu: 30 min
  Body celkem: 491

  Kód 16101 – VYHODNOCENÍ SYNDROMU KŘEHKOSTI (FRAILTY) U GERIATRICKÉHO PACIENTA

  Výkon je určen pro vyhodnocení frailty syndromu u geriatrického polymorbidního pacienta ohroženého zhoršeným funkčním stavem. Cílem je provést diagnostiku geriatrické křehkosti, stanovit její závažnost a míru rizika jejího vzniku či progrese. Dále je součástí výkonu vyšetření jednotlivých domén syndromu frailty podle mezinárodních doporučených postupů a vyhodnotit možnosti jejich intervence. Realizuje geriatr, který po zhodnocení frailty vytvoří individuální terapeutický plán další péče. Je možné ho vykázat jedině s komplexním nebo cíleným či kontrolním vyšetřením geriatrem, aby mohl být na podkladě identifikace příčinných faktorů stanoven individuální plán intervence frailty.
  Trvání výkonu: 45 min
  Body celkem: 737

   

  Odbornost 205 – pneumologie a ftizeologie

  Kód 25154 – MULTIDISCIPLINÁRNÍ INDIKAČNÍ SEMINÁŘ K URČENÍ OPTIMÁLNÍHO ZPŮSOBU LÉČBY U NEMOCNÝCH S INTERSTICIÁLNÍM PLICNÍM PROCESEM

  Výkon se vykazuje na základě zdokumentovaného provedení indikačního semináře multidisciplinárního týmu za účelem určení dalšího postupu u pacientů s intersticiálním plicním procesem, heterogenní skupinou převážně nenádorových onemocnění, která difúzně postihují plicní tkáň.
  Trvání výkonu: 10 min
  Body celkem: 164

  Kód 25510 – (VZP) OD DLOUHODOBÉ PNEUMOLOGICKÉ PÉČE O PACIENTY S MULTIREZISTENTNÍ TUBERKULÓZOU

  Vykazuje se za jeden den pobytu pacienta v centru vysoce specializované péče o pacienty s multirezistentní tuberkulózou.

  Odbornost 215 – pneumologie a ftizeologie - skupina 1

  Kód 25143 – EBUS EXCIZE

  Excize patologicky změněné tkáně provedený během endoluminální ultrasonografie. Lze vykázat s výkonem č. 25128.
  Trvání výkonu: 25 min
  Body celkem: 9423

   

  Odbornost 301 – dětské lékařství

  Kód 31150 – (VZP) OD POSKYTOVÁNÍ STACIONÁRNÍ PÉČE ODB. 301 NAD 6 HODIN

  výkonům OD 31150 a 31151 lze vykázat pouze klinické vyšetření provedené při přijetí do DS a bonifikační výkony za ošetření dětí.
  Body celkem: 2991

  Kód 31151 – (VZP) OD POSKYTOVÁNÍ STACIONÁRNÍ PÉČE ODB. 301 DO 6 HODIN

  K VZP výkonům OD 31150 a 31151 lze vykázat pouze klinické vyšetření provedené při přijetí do DS a bonifikační výkony za ošetření dětí.
  Body celkem: 1496

   

  Odbornost 305 – psychiatrie

  Kód 35206 – PŘIHLÁŠENÍ PACIENTA DO SLEDOVÁNÍ - ONBOARDING

  Výkon zahrnuje přihlášení pacienta do programu prevence relapsu ITAREPS.
  Výkon nelze kombinovat s klinickými vyšetřeními. Výkon se vykazuje při psychotických a afektivních poruchách.
  Trvání výkonu: 50 min
  Body celkem: 819

   

  Odbornost 306 – dětská a dorostová psychiatrie

  Kód 36073 – DISTANČNÍ KONTAKT V PEDOPSYCHIATRII

  Distanční kontakt - používání informačních a komunikačních technologií pro poskytování zdravotních služeb na dálku. V pedopsychiatrii se aktuálně jedná výhradně o poskytování distančních konzultací mezi lékařem a pacientem (jeho rodiči). Jde o konzultaci náhlého zhoršení zdravotního stavu pacienta, konzultaci účinku medikace, nežádoucích účinků medikace, změny medikace. Jedná se o akutní krizovou intervenci. Cílovou skupinou výkonu jsou děti a adolescenti (1 až 18 let). Využití výkonu je možné u většiny pedopsychiatrických diagnóz, je individuální a záleží na posouzení lékaře, který pacienta dříve osobně vyšetřil. Nejedná se o prvotní vyšetření pacienta. Nelze vykázat u pacientů, kteří nejsou v péči daného psychiatra. Výkon lze vykázat pouze v případě, jde-li o komunikaci s použitím obrazu/kamery. Výkon nelze vykázat s výkonem č. 35050.
  Trvání výkonu: 30 min
  Body celkem: 491

   

  Odbornost 404 – dermatovenerologie

  Kód 44112 – HODNOCENÍ EFEKTU SYSTÉMOVÉ LÉČBY CHRONICKÉHO KOŽNÍHO ONEMOCNĚNÍ STANDARDIZOVANOU ŠKÁLOVACÍ METODOU

  Zhodnocení efektu systémové léčby chronických kožních onemocnění (zejména atopického ekzému, psoriázy, hidradenitidy a chronické kopřivky) standardizovanou škálovací metodou.
  Trvání výkonu: 10 min
  Body celkem: 164

  Kód 44116 – VYŠETŘENÍ RUČNÍM DERMATOSKOPEM

  Vyšetření pacienta za použití ručního dermatoskopu, jako pomocné vyšetření pro diagnostiku následujících skupin diagnóz: D22.X Melanocytové névy, C44.X Jiný zhoubný novotvar kůže, C43.X Zhoubný melanom kůže, D23.X Jiné nezhoubné novotvary kůže, L82.X Seboroická keratóza, L98.X Jiné nemoci kůže a podkožního vaziva NJ, L57.X Kožní změny způsobené chronickou expozicí neionizovanému záření, D03.X Melanom in situ, D18.X Hemangiom a lymfangiom kterékoliv lokalizace. Nelze vykazovat s výkonem č. 44281. Nelze vykázat při úhradě vyšetření z preventivních programů zdravotních pojišťoven. Pro vyšetření 1 až 5 projevů je frekvenční omezení 1/1 den, 3/1 rok, u pacienta s mnohočetnými pigmentovými névy je frekvenční omezení 2/1 den, 6/1 rok.
  Trvání výkonu: 5 min
  Body celkem: 83

   

  Odbornost 413 – radiační onkologie - skupina 1

  Kód 43638 – RADIOTERAPIE MR-LINEÁRNÍM URYCHLOVAČEM (MR-LINAC)

  Jedná se o výkon pro stereotaktické ozařování pomocí MR-Lineárního urychlovače v oblasti intrakraniální i extrakraniální využívající zobrazení magnetické rezonance (MR). Může být použit pro stereotaktickou radioterapii nádorů hlavy a mozku, jater, prostaty, nádorů mediastina, retroperitonea a ultracentrálních plicních tumorů. Léčba je vázána na komplexní onkologická centra a musí být indikována multidisciplinárním týmem. Výkon nelze vykazovat s jinými radioterapeutickými výkony s výjimkou klinických vyšetření. Jeden cyklus lze opakovat v jednom roce maximálně 3x.
  Trvání výkonu: 120 min
  Body celkem: 31882

   

  Odbornost 521 – chirurgie - skupina 2

  Kód 51434 – OPERACE PROLAPSU REKTA VELKOOBJEMOVÝM STAPLEREM

  Operace prolapsu rekta do 4 cm velkoobjemovým staplerem o průměru 36 mm. Divulse je součástí tohoto výkonu, samostatně se nevykazuje. Výkon nelze vykázat s výkonem č. 51433.
  Trvání výkonu: 60 min
  Body celkem: 17131

   

  Odbornost 531 – chirurgie - skupina 3

  Kód 51315 – IMPLANTACE NEUROSTIMULAČNÍHO ZAŘÍZENÍ (SYSTÉMU) PRO STIMULACI BRÁNICE LAPAROSKOPICKY

  Metoda je indikována u pacientů s chronickou respirační insuficienci způsobené vysokou míšní lézí, amyotrofickou laterální sklerózou či jiným neurodegenerativním onemocněním. Operace navazuje na výkon č. 51711.
  Trvání výkonu: 120 min
  Body celkem: 4351

   

  Odbornost 603 – gynekologie a porodnictví

  Kód 91857 – (DRG) VERZE PLODU ZEVNÍMI HMATY

  Vykazuje se v případě obratu plodu z polohy podélné koncem pánevním, z polohy šikmé nebo z polohy příčné na polohu podélnou hlavičkou.

   

  Odbornost 606 – ortopedie

  Kód 91839 – (DRG) TECHNIKA ZAVEDENÍ ENDOPROTÉZY - OTEVŘENÝ PŘÍSTUP S POUŽITÍM ORTOPEDICKÉHO ROBOTICKÉHO NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU

  Vykazuje se při implantaci, reimplantaci nebo revizi endoprotézy kloubu s použitím ortopedického robotického navigačního systému.

   

  Odbornost 611 – plastická chirurgie - skupina 1

  Kód 61132 – EXCIZE KOŽNÍ LÉZE, SUTURA VÍCE NEŽ 10 CM - ZA KAŽDÝ DALŠÍ PŘIČTI

  Chirurgická excize kožní léze nad 10 cm s bezpečnostním lemem či bez bezpečnostního lemu, sutura. Výkon se vykazuje při druhé a další excizi provedené současně s výkonem č. 61131.
  Trvání výkonu: 30 min
  Body celkem: 2148

   

  Odbornost 615 – orální a maxilofaciální chirurgie - skupina 1

  Kód 65121 – ENDOSKOPICKÝ VÝKON V MAXILOFACIÁLNÍ CHIRURGII - ZAVEDENÍ ENDOSKOPU

  Jedná se o vizualizaci anatomických nebo patologických struktur či funkce v orofaciální oblasti, v oblasti hlavy a krku pomocí rigidního nebo flexibilního endoskopu včetně prvních 15 minut výkonu. K výkonu se nepočítá režie.
  Trvání výkonu: 15 min
  Body celkem: 2151

  Kód 65122 – ENDOSKOPICKÝ VÝKON V MAXILOFACIÁLNÍ CHIRURGII - POUŽITÍ ENDOSKOPU Á 15 MINUT

  Jedná se o pokračování v zahájeném endoskopickém výkonu - přičtení za
  každých dalších 15 minut použití endoskopu. Zohledňuje amortizaci endoskopické sestavy. K výkonu se nepočítá režie.
  Trvání výkonu: 15 min
  Body celkem: 92

   

  Odbornost 621 – plastická chirurgie - skupina 2

  Kód 61122 – CÉVNÍ ANASTOMÓZA MIKROCHIRURGICKOU TECHNIKOU - ZA KAŽDOU DALŠÍ PŘIČTI

  Sutura cévy mikrochirurgickou suturou pod mikroskopem. Bez ošetření jiných struktur. Nelze přičítat výkony použití operačního mikroskopu (např. č. 56419, 71823). Výkon se vykazuje při druhé a další cévní anastomoze mikrochirurgickou technikou v rámci jednoho operačního výkonu.
  Trvání výkonu: 50 min
  Body celkem: 3590

  Kód 61154 – UZAVŘENÍ DEFEKTU NA KONČETINÁCH NEBO TRUPU KOŽNÍM LALOKEM MÍSTNÍM NAD 100 CM^2 - ZA KAŽDÝ DALŠÍ PŘIČTI

  Uzávěr defektu lalokem v rozsahu nad 100 cm2, a to včetně uzávěru sekundárního defektu přímou suturou. Jiný způsob uzávěru sekundárního defektu (například kožní transplantát nebo lalok) se vykazuje samostatným výkonem. Výkon se vykazuje při druhém a dalším laloku provedeném současně s výkonem č. 61153.
  Trvání výkonu: 90 min
  Body celkem: 5116

  Kód 61168 – TRANSPOZICE FASCIOKUTÁNNÍHO LALOKU - ZA KAŽDÝ DALŠÍ PŘIČTI

  Transpozice fasciokutánního laloku včetně jeho mobilizace a uzávěru sekundárního defektu přímou suturou. Jiný uzávěr sekundárního defektu se vykazuje samostatným výkonem. Výkon se vykazuje při druhém a dalším laloku provedeném současně s výkonem č. 61167.
  Trvání výkonu: 100 min
  Body celkem: 5734

  Kód 61170 – TRANSPOZICE MUSKULÁRNÍHO LALOKU - ZA KAŽDÝ DALŠÍ PŘIČTI

  Transpozice muskulárního laloku včetně zakrytí sekundárního defektu
  přímou suturou. Jiný uzávěr sekundárního defektu se vykazuje samostatným výkonem. Výkon se vykazuje při druhém a dalším laloku provedeném současně s výkonem č. 61169.
  Trvání výkonu: 130 min
  Body celkem: 6455

  Kód 61222 – REKONSTRUKCE ŠLACHY EXTENZORU RUKY - ZA KAŽDOU DALŠÍ PŘIČTI

  Jde o náhradu nebo rekonstrukci nefunkční nebo poškozené šlachy extenzoru šlachovým štěpem. Odběr šlachového štěpu a imobilizace ruky dlahou je součástí výkonu. Výkon se vykazuje při druhé a další rekonstrukci šlachy provedeném současně s výkonem č. 61221.
  Trvání výkonu: 95 min
  Body celkem: 3375

  Kód 61236 – ARTHRODÉZA MP NEBO IP KLOUBU - ZA KAŽDOU DALŠÍ PŘIČTI

  Jde o artrodézu metakarpofalangeálního nebo interfalangeálního kloubu ruky při jeho poškození degenerativními změnami, zánětem, poúrazovými změnami nebo vrozenou vadou. Dlaha je součástí výkonu. Odběr kostního štěpu se vykazuje samostatným výkonem. Výkon se vykazuje při druhé a další artrodéze provedené současně s výkonem č. 61235.
  Trvání výkonu: 70 min
  Body celkem: 3060

  Kód 61467 – KŮŽI ŠETŘÍCÍ MASTEKTOMIE S ODSTRANĚNÍM DVORCE

  Jde o jednostranný výkon. Výkon lze vykázat jako profylaktický na základě doporučení onkologa nebo genetika u pacientek se zvýšeným rizikem karcinomu prsu. U pacientek s karcinomem prsu lze výkon vykázat na základě doporučení onkologa (mammární tým). Výkon nelze vykázat z estetických důvodů. Při oboustranném výkonu lze vykázat 2/1 den po vykázání signálních výkonů č. 09567 a 09569 sloužících pro identifikaci laterality zákroku.
  Trvání výkonu: 100 min
  Body celkem: 5739

  Kód 61120 – SUTURA PERIFERNÍHO NERVU MIKROCHIRURGICKOU TECHNIKOU - ZA KAŽDÝ DALŠÍ PŘIČTI

  Jde o revizi a ošetření přerušeného periferního nervu mikrochirurgickou suturou. Výkon nezahrnuje ošetření jiných struktur. Nelze přičítat výkony použití operačního mikroskopu (například výkony č. 56419, 71823). Výkon se vykazuje při druhé a další sutuře periferního nervu mikrochirurgickou technikou v rámci jednoho operačního výkonu.
  Trvání výkonu: 100 min
  Body celkem: 6050

   

  Odbornost 635 – orální a maxilofaciální chirurgie - skupina 3

  Kód 65100 – DIGITÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ OPERAČNÍHO VÝKONU Á 1H

  Vykazuje se při softwarovém plánování výkonu za každou 1h práce lékaře.
  Plánování probíhá při těchto onemocněních a jejich následcích: onkologická onemocnění, úrazy, čelistní a obličejové anomálie, osteonekrózy a osteomyelitidy.
  Trvání výkonu: 60 min
  Body celkem: 1716

   

  Odbornost 702 – foniatrie

  Kód 72014 – VYŠETŘENÍ SLUCHOVĚ POSTIŽENÉHO DÍTĚTE V PEDAUDIOLOGICKÉM CENTRU

  Výkon zohledňuje zvýšenou náročnost vyšetření sluchově postiženého dítěte v centru vysoce specializované péče o dětské pacienty s trvalou poruchou sluchu – pedaudiologickém centru. Výkon je vázán na pedaudiologická centra a vykazuje se u dětských pacientů do jejich ukončených 8 let. Nelze vykázat s výkonem č. 09523.
  Trvání výkonu: 60 min
  Body celkem: 1031

  Kód 72020 – MULTIDISCIPLINÁRNÍ SEMINÁŘ K URČENÍ OPTIMÁLNÍHO ZPŮSOBU DIAGNOSTIKY A LÉČBY SLUCHOVĚ POSTIŽENÉHO DÍTĚTE V PEDAUDIOLOGICKÉM CENTRU

  Jedná se o mezioborové konzilium u sluchově postiženého dítěte. Relevantními odborníky multidisciplinárního semináře mohou být foniatr, ORL lékař, klinický logoped, dětský neurolog, genetik, dětský oftalmolog, radiolog, dětský psycholog. Konzilia se mohou účastnit i nelékařští pracovníci, případně pracovníci rané péče a aktivizačních center, sociální péče. Výkon se vykazuje do ukončeného osmého roku dítěte, a to 1/1 den na jedno rodné číslo.
  Trvání výkonu: 30 min
  Body celkem: 516

   

  Odbornost 706 – urologie

  Kód 76027 – UROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ U MUŽŮ S PSA 3+ V RÁMCI PROGRAMU ČASNÉHO ZÁCHYTU KARCINOMU PROSTATY

  Výkon je prováděn u mužů s hladinou PSA vyšší než 3 umol/ml. Muži jsou poučeni o problematice zařazení do programu časného záchytu karcinomu prostaty včetně následného provedení vyšetření MR prostaty a eventuálního provedení biopsie prostaty. Muži jsou urologicky vyšetření a stratifikováni do dvou skupin: muži indikovaní k provedení vyšetření MR prostaty a muži indikovaní ke sledování. Nelze kombinovat s výkony č. 76021, 76022 76023, 09532, 09543 a 01130.
  Trvání výkonu: 20 min
  Body celkem: 348

  Kód 76029 – UROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ PO PROVEDENÍ VYŠETŘENÍ MR PROSTATY V RÁMCI PROGRAMU ČASNÉHO ZÁCHYTU KARCINOMU PROSTATY

  Výkon je prováděn u mužů po podstoupeném vyšetření MR prostaty. U mužů je vyhodnocen výsledek vyšetření MR prostaty v souladu se všemi předcházejícími výsledky vyšetření a pacienti jsou stratifikováni do dvou skupin: muži indikovaní k biopsii prostaty a muži indikovaní ke sledování. Nelze kombinovat s výkony č. 76021, 76022, 76023, 09532 a 09543.
  Trvání výkonu: 15 min
  Body celkem: 262

  Kód 76031 – UROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ PŘED PROVEDENÍM BIOPSIE PROSTATY V RÁMCI PROGRAMU ČASNÉHO ZÁCHYTU KARCINOMU PROSTATY

  Výkon je prováděn u mužů před provedením punkční biopsie prostaty. U mužů je provedena kontrola všech předchozích výsledků a indikace k biopsii prostaty, je rozhodnuto o způsobu provedení biopsie prostaty a muž je poučen o přípravě k biopsii prostaty. Nelze kombinovat s výkony č. 76021, 76022, 76023, 09532 a 09543.
  Trvání výkonu: 20 min
  Body celkem: 348

  Kód 76033 – UROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ PO PROVEDENÍ BIOPSIE PROSTATY V RÁMCI PROGRAMU ČASNÉHO ZÁCHYTU KARCINOMU PROSTATY

  Výkon je prováděn u mužů po podstoupené punkční biopsii prostaty. U mužů je provedeno vyhodnocení výsledků punkční biopsie prostaty a předchozích výsledků vyšetření a na základě toho jsou muži stratifikováni do dvou skupin: skupina indikovaná k léčbě karcinomu prostaty a skupina indikovaná ke sledování. Nelze kombinovat s výkony č. 76021, 76022, 76023, 09532 a 09543.
  Trvání výkonu: 20 min
  Body celkem: 348

   

  Odbornost 710 – algeziologie - léčba bolesti    

  Kód 80030 – PROVĚŘENÍ A ÚPRAVA STIMULAČNÍCH HODNOT DLE ANALGETICKÉ ODEZVY U KOMPLETNĚ IMPLANTOVANÉHO SYSTÉMU VZDÁLENÝM PŘÍSTUPEM

  Pravidelné měření hodnot parametrů stimulace, eventuálně jejich úprava dle analgetické odezvy pacienta vzdáleným přístupem. V případě nefunkčnosti systému diagnostika poruchy a indikace reimplantace. Osobní návštěva pacienta na pracovišti je nezbytná minimálně jedenkrát ročně. Nelze vykazovat s jinými výkony.
  Trvání výkonu: 30 min
  Body celkem: 550

   

  Odbornost 716 – urologie - skupina 1

  Kód 76621 – PUNKČNÍ BIOPSIE PROSTATY V RÁMCI PROGRAMU ČASNÉHO ZÁCHYTU KARCINOMU PROSTATY

  Provedení punkční biopsie prostaty. Sedoanalgézie není zahrnuta. K výkonu se přičítá výkon č. 89511 UZ INTRAKAVITÁLNÍ VYŠETŘENÍ. Výkon nelze kombinovat s výkony č. 76255 a 76617. Při provedení cílové biopsie výkon č. 76623 se zároveň vykazuje funkční biopsie.
  Trvání výkonu: 30 min
  Body celkem: 1593

  Kód 76623 – CÍLENÁ BIOPSIE PROSTATY POMOCÍ MR/UZ FÚZE OBRAZU V RÁMCI PROGRAMU ČASNÉHO ZÁCHYTU KARCINOMU PROSTATY

  Fúzní zaměření suspektního ložiska při biopsii prostaty v rámci screeningu karcinomu prostaty.
  Trvání výkonu: 30 min
  Body celkem: 819

   

  Odbornost 731 – otorinolaryngologie - skupina 3

  Kód 71728 – TRANSORÁLNÍ ROBOTICKY ASISTOVANÝ RESEKČNÍ VÝKON V OBLASTI HLTANU, SUPRAGLOTIS A PARAFARYNGEÁLNÍM PROSTORU

  Výkon lze vykázat v rámci centra vysoce specializované onkologické péče. Indikace: 1. Maligní tumory orofaryngu, hypofaryngu a supraglotické části hrtanu stadií T1-2 a vybraná stadia T3, 2. Retrofaryngeální metastázy nedostupné ze zevního přístupu, 3. Resekce tkáně patrové a lingvální tonzily u pacientů s metastatickým krčním postižením nádorů neznámé primární lokalizace, 4. Exstirpace parafaryngeálních tumorů prestyloidního krčního kompartmentu, 5. Redukce tkáně lingvální tonzily u pacientů se syndromem obstrukční spánkové apnoe (OSAS) prokázaném spánkovou monitorací (víceparametrové monitorování spánkového syndromu- výkon. č. 25261 nebo polysomnografické vyšetření- víceparametrové monitorování vitálních funkcí ve spánku- výkon č. 25269) a současně hypertrofií lingvální tonzily prokázanou videoendoskopií v uměle navozeném spánku- DISE (výkon č. 71333). Výkon je vždy indikován na základě rozhodnutí multidisciplinárního indikačního semináře (výkon č. 51881) u pacientů vhodných k miniinvazivní operační léčbě. Součástí operace je v indikovaných případech i endoskopické vyšetření pacientů rigidními endoskopy, teleskopy, perioperační vyšetření pomocí speciálních optických metod (NBI, autofluorescence). V indikovaných případech je výkon doplněn o blokovou disekci krčních uzlin (výkon č. 71749) a tracheotomii (výkon č. 71717). Nelze vykázat s výkony č. 76701 a 76703.
  Trvání výkonu: 120 min
  Body celkem: 17232

   

  Odbornost 736 – urologie - skupina 3

  Kód 76605 – BIPOLÁRNÍ TRANSURETRÁLNÍ ENUKLEACE PROSTATY

  Výkon lze indikovat v tomto případě: Pacienti s benigní prostatickou obstrukcí, indikovaní k dezobstručnímu výkonu, bez obhledu na velikost prostaty.
  Trvání výkonu: 120 min
  Body celkem: 15268

  Kód 76613 – BULBOURETRÁLNÍ SLING Z HETEROLOGNÍHO MATERIÁLU

  Výkon spočívá v implantaci bulbouretrálního slingu u muže. Indikační omezení: stresová inkontinence po refrakterní na konzervativní terapii, zejména stavy po radikální prostatektomii, operacích pro benigní hyperplázii prostaty, a stresová inkontinence z neurogenních příčin.
  Trvání výkonu: 90 min
  Body celkem: 6634

  Kód 76715 – ROBOTICKY ASISTOVANÁ RESEKCE STRIKTURY MOČOVODU

  Výkon lze indikovat v případě striktury ureteru vhodné k mini invazivní operační léčbě. Výkon prováděn za použití čtvrtého robotického ramene. K výkonu se vykazuje materiálový výkon č. 76703 MATERIÁL K ROBOTICKÉMU VÝKONU Á 30 MINUT.
  Trvání výkonu: 210 min
  Body celkem: 21994

  Kód 76717 – ROBOTICKY ASISTOVANÁ REIMPLANTACE MOČOVODU

  Výkon lze indikovat v případě poškození juxtavezikálního močovodu ureteru vhodného k miniinvazivní operační léčbě. Navazuje na operační výkon Zavedení portů pro robotickou operaci. Výkon prováděn za použití čtvrtého robotického ramene. K výkonu se vykazuje materiálový výkon č. 76703 MATERIÁL K ROBOTICKÉMU VÝKONU Á 30 MINUT.
  Trvání výkonu: 210 min
  Body celkem: 21468

  Kód 76719 – ROBOTICKY ASISTOVANÁ DIVERTIKULEKTOMIE MOČOVÉHO MĚCHÝŘE

  Výkon lze indikovat v případě divertiklu močového měchýře vhodného k mini invazivní operační léčbě. Navazuje na operační výkon Zavedení portů pro robotickou operaci. Výkon prováděn za použití čtvrtého robotického ramene. K výkonu se vykazuje materiálový výkon č. 76703 MATERIÁL K ROBOTICKÉMU VÝKONU Á 30 MINUT.
  Trvání výkonu: 210 min
  Body celkem: 22133

  Kód 76721 – ROBOTICKY ASISTOVANÁ DELIBERACE MOČOVODŮ U RETROPERITONEÁLNÍ FIBRÓZY (MORBUS ORMOND)

  Výkon lze indikovat v případě obstrukce ureteru u morbus Ormond k mini invazivní operační léčbě. Navazuje na operační výkon Zavedení portů pro robotickou operaci. Výkon prováděn za použití čtvrtého robotického ramene. K výkonu se vykazuje materiálový výkon č. 76703 MATERIÁL K ROBOTICKÉMU VÝKONU Á 30 MINUT.
  Trvání výkonu: 210 min
  Body celkem: 20903

  Kód 76723 – ROBOTICKY ASISTOVANÁ OPERACE VEZIKOVAGINÁLNÍ FISTULY

  Výkon lze indikovat v případě vezikovaginální fistuly vhodné k mini invazivní operační léčbě. Navazuje na operační výkon Zavedení portů pro robotickou operaci. Výkon prováděn za použití čtvrtého robotického ramene. K výkonu se vykazuje materiálový výkon č.76703 MATERIÁL K ROBOTICKÉMU VÝKONU Á 30 MINUT.
  Trvání výkonu: 210 min
  Body celkem: 20903

  Kód 76725 – ROBOTICKY ASISTOVANÁ URETEROILEOSTOMIE (DERIVACE MOČI DLE BRICKERA)

  Výkon lze indikovat v případě derivace moči podle Brickera po provedené cystektomii indikované k miniinvazivní operační léčbě. Navazuje na operační výkon Zavedení portů pro robotickou operaci a Roboticky asistované cystektomii. Výkon prováděn za použití čtvrtého robotického ramene. K výkonu se vykazuje materiálový výkon č. 76703 MATERIÁL K ROBOTICKÉMU VÝKONU Á 30 MINUT.
  Trvání výkonu: 210 min
  Body celkem: 21085

  Kód 76727 – ROBOTICKY ASISTOVANÁ ORTOTOPICKÁ NÁHRADA MOČOVÉHO MĚCHÝŘE STŘEVNÍ KLIČKOU (ILEEM)

  Výkon lze indikovat v případě ortotopické neoveziky po provedené cystektomii, indikované k miniinvazivní operační léčbě. Navazuje na operační výkon Zavedení portů pro robotickou operaci a Roboticky asistované cystektomii. Výkon prováděn za použití čtvrtého robotického ramene. K výkonu se vykazuje materiálový výkon č. 76703 MATERIÁL K ROBOTICKÉMU VÝKONU Á 30 MINUT.
  Trvání výkonu: 210 min
  Body celkem: 21085

  Kód 76729 – ROBOTICKY ASISTOVANÁ NEFROURETEREKTOMIE PRO TUMOR HORNÍCH CEST MOČOVÝCH

  Výkon lze indikovat v případě nádoru ledvinní pánvičky nebo ureteru vhodného k miniinvazivní operační léčbě. Navazuje na operační výkon Zavedení portů pro robotickou operaci. Výkon prováděn za použití čtvrtého robotického ramene. K výkonu se vykazuje materiálový výkon č. 76703 MATERIÁL K ROBOTICKÉMU VÝKONU Á 30 MINUT.
  Trvání výkonu: 210 min
  Body celkem: 27094

  Kód 76731 – ROBOTICKY ASISTOVANÁ RETROPERITONEÁLNÍ LYMFADENEKTOMIE

  Výkon lze indikovat v případě retroperitoneální lymfadenektomie u nádorů varlat, primární i postchemoterapeutická je vhodná k minimálně invazivní operační léčbě. Navazuje na operační výkon Zavedení portů pro robotickou operaci. Výkon prováděn za použití čtvrtého robotického ramene. K výkonu se vykazuje materiálový výkon č. 76703 MATERIÁL K ROBOTICKÉMU VÝKONU Á 30 MINUT.
  Trvání výkonu: 210 min
  Body celkem: 25985

  Kód 76733 – ROBOTICKY ASISTOVANÁ RADIKÁLNÍ NEFREKTOMIE S TROMBEKTOMIÍ NÁDOROVÉHO TROMBU V DOLNÍ DUTÉ ŽÍLE

  Výkon lze indikovat v případě nádoru ledviny s trombem v dolní duté žíle vhodného k mini invazivní operační léčbě. Navazuje na operační výkon Zavedení portů pro robotickou operaci. Výkon prováděn za použití čtvrtého robotického ramene. K výkonu se vykazuje materiálový výkon č. 76703 MATERIÁL K ROBOTICKÉMU VÝKONU Á 30 MINUT.
  Trvání výkonu: 240 min
  Body celkem: 29858

  Kód 76735 – ROBOTICKY ASISTOVANÁ INGUINÁLNÍ LYMFADENEKTOMIE

  Výkon lze indikovat v případě odstranění inguinálních uzlin při karcinomu penisu, eventuálně melanomu dolních končetin vhodného k minimálně invazivní operační léčbě. Navazuje na operační výkon Zavedení portů pro robotickou operaci. K výkonu se vykazuje materiálový výkon č. 76703 MATERIÁL K ROBOTICKÉMU VÝKONU Á 30 MINUT.
  Trvání výkonu: 120 min
  Body celkem: 13437

  Kód 76737 – ROBOTICKY ASISTOVANÁ ENUKLEACE PROSTATY PRO BENIGNÍ HYPERPLÁZII

  Výkon lze indikovat v případě zvětšené prostaty k mini invazivní operační léčbě. Navazuje na operační výkon Zavedení portů pro robotickou operaci. Výkon prováděn za použití čtvrtého robotického ramene. K výkonu se vykazuje materiálový výkon č. 76703 MATERIÁL K ROBOTICKÉMU VÝKONU Á 30 MINUT.
  Trvání výkonu: 180 min
  Body celkem: 20961

  Kód 76739 – ROBOTICKY ASISTOVANÁ PYELO- A URETEROLITOTOMIE U ENDOSKOPICKY NEŘEŠITELNÉ UROLITIÁZY

  Výkon lze indikovat v případě endoskopicky neřešitelné pyelo- a ureterolitiázy indikované k minimálně invazivní operační léčbě. Navazuje na operační výkon Zavedení portů pro robotickou operaci. Výkon prováděn za použití čtvrtého robotického ramene. K výkonu se vykazuje materiálový výkon č. 76703 MATERIÁL K ROBOTICKÉMU VÝKONU Á 30 MINUT.
  Trvání výkonu: 120 min
  Body celkem: 14055

   

  Odbornost 801 – klinická biochemie

  Kód 81320 – ANTI-MÜLLERIAN HORMON (AMH)

  Stanovení hladiny anti-müllerian hormonu je indikováno při sledování onkologické léčby, diagnostiky endokrinní (polycystická ovaria diagnostikována poměrem LH/FSH) a v rámci IVF hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Výkon nelze vykázat v souvislosti s dárcovstvím gamet.
  Trvání výkonu: 10 min
  Body celkem: 617

  Kód 81702 – DECHOVÝ TEST S MĚŘENÍM VODÍKU, METANU A OXIDU UHLIČITÉHO

  Dechový test zahrnující měření vodíku, metanu a oxidu uhličitého je globálním neinvazivním testem k diagnostice onemocnění zažívacího traktu - laktózové nebo fruktózové intolerance, syndromu bakteriálního přerůstání v tenkém střevě nebo ke stanovení orocekálního transitu.
  Trvání výkonu: 180 min
  Body celkem: 1687

  Kód 81759 – STANOVENÍ LEHKÝCH ŘETĚZCŮ NEUROFILAMENT (NFL) V MOZKOMÍŠNÍM MOKU

  Jde o stanovení lehkých řetězců neurofilament (NFL) v mozkomíšním moku metodou ELISA. Diagnózy: F00 a G30+ (AD), F02, G04.8, G12.2 (ALS), G20 (Park), G31 (FTD), G35 (RS), G36.0 (Neuromyelitis optica).
  Trvání výkonu: 10 min
  Body celkem: 1103

  Kód 81760 – STANOVENÍ LEHKÝCH ŘETĚZCŮ NEUROFILAMENT (NFL) V SÉRU/PLAZMĚ

  Jde o stanovení lehkých řetězců neurofilament (NFL) v séru/plazmě.
  Diagnózy: G04.8, G35 (RS), G36.0 (Neuromyelitis optica).
  Trvání výkonu: 10 min
  Body celkem: 1803

  Kód 81800 – PSA PRO ČASNÝ ZÁCHYT KARCINOMU PROSTATY

  Imunoanalytické stanovení PSA ve vzorcích sér mužů pro časný záchyt karcinomu prostaty. Výkon nelze kombinovat se stávajícím výkonem č. 93225.
  Trvání výkonu: 10 min
  Body celkem: 323

  Kód 81810 – TSH PRO ČASNÝ ZÁCHYT TYREOPATIÍ V TĚHOTENSTVÍ

  Imunoanalytické stanovení TSH ve vzorcích sér těhotných žen optimálně do 11. týdne, nejpozději do 14. týdne těhotenství. Výkon je vykazován pouze u těhotných žen bez aktivní léčby pro tyreopatii. Jedná se o časný záchyt tyreopatií v těhotenství. V návaznosti na výsledek bude laboratoř vyhodnocovat výsledek a zajistí předání informace a doporučení dalšího postupu v závislosti na výsledku testu odesílající gynekologické ordinaci. Výkon musí být vykázán společně s jedním ze signálních výkonů č. 81811, 81812, 81813, 81814, 81815. Výkon nelze kombinovat s výkonem č. 93195.
  Trvání výkonu: 10 min
  Body celkem: 218

  Kód 81811 – SIGNÁLNÍ VÝKON - NEGATIVNÍ VÝSLEDEK TYREOIDÁLNÍHO SCREENINGU - TSH JE V REFERENČNÍM INTERVALU METODY

  Finální negativní výsledek podle vyšetření TSH.

  Kód 81812 – SIGNÁLNÍ VÝKON - NEGATIVNÍ VÝSLEDEK TYREOIDÁLNÍHO SCREENINGU - FT4 JE V REFERENČNÍM INTERVALU METODY

  TSH je snížené, ale FT4 v normě - žena je negativní.

  Kód 81813 – SIGNÁLNÍ VÝKON - POZITIVNÍ VÝSLEDEK TYREOIDÁLNÍHO SCREENINGU - TSH JE VYŠŠÍ NEŽ REFERENČNÍ INTERVAL METODY

  Při vykázání tohoto výkonu se jedná o jasný pozitivní výsledek - hypotyreózu. Vykázáním tohoto výkonu indikuje laboratoř sama doplnění FT4 a TPO Ab.

  Kód 81814 – SIGNÁLNÍ VÝKON - POZITIVNÍ VÝSLEDEK TYREOIDÁLNÍHO SCREENINGU - FT4 JE VYŠŠÍ NEŽ REFERENČNÍ INTERVAL

  TSH je snížené a FT4 zvýšené - hypertyreóza. Vykázáním tohoto výkonu indikuje laboratoř sama doplnění FT3, TPOAb a TRAK.

  Kód 81815 – SIGNÁLNÍ VÝKON - NEJASNÝ VÝSLEDEK TYREOIDÁLNÍHO SCREENINGU - TSH JE NIŽŠÍ NEŽ REFERENČNÍ INTERVAL METODY

  Při vykázání tohoto výkonu se nejedná o jasný pozitivní výsledek, ale pouze podezření na hypertyreózu. Vykázáním tohoto výkonu indikuje laboratoř sama doplnění testování FT4.

   

  Odbornost 802 – lékařská mikrobiologie

  Kód 82250 – MULTIPLEX PCR PŮVODCŮ INFEKCÍ KREVNÍHO ŘEČIŠTĚ S VYUŽITÍM T2 MAGNETICKÉ REZONANCE

  Jedná se o rychlé stanovení vybraných původců infekcí krevního řečiště v uzavřeném systému přímo ze vzorku plné krve. Detekce je založena na principu multiplex PCR, následné hybridizace amplifikačních produktů se sondami, které jsou navázané na superparamagnetické partikule, a na využití T2-vážené magnetické rezonance (T2MR).

  Trvání výkonu: 240 min
  Body celkem: 6192

   

  Odbornost 807 – patologická anatomie

  Kód 99804 – (VZP) EXPRESE MMR PROTEINŮ - IMUNOHISTOCHEMICKÉ VYŠETŘENÍ EXPRESE MMR PROTEINŮ PRO PREDIKTIVNÍ DIAGNOSTIKU

  Body celkem: 6119

  Kód 99805 – (VZP) MIKROSATELITOVÁ INSTABILITA - VYŠETŘENÍ METODOU PCR PRO PREDIKTIVNÍ DIAGNOSTIKU

  Body celkem: 5250

   

  Odbornost 809 – radiologie a zobrazovací metody

  Kód 89819 – KRYOABLACE NÁDORU

  Jde o samostatnou minimálně invazivní techniku termální ablace používanou při léčbě primárních i metastatických nádorových onemocnění ledvin, plic, muskuloskeletálního systému (MSK) či jater. Jedná se o doplňkovou metodu. Indikací jsou: Ablace zhoubných i nezhoubných nádorů indikovaných svou velikostí a lokalizací včetně paliativních zákroků. Inoperabilní nádory všech typů tkání včetně metastáz – nádory ledvin, plic, prsu, muskuloskeletálního systému či jater. Omezení indikací je následující: ledviny - stupeň T1, 1 léze; plíce - nádor velikosti do 4 cm, i mnohočetné léze; MSK - metastatické kostní nádory do velikosti 8 cm, nádory měkkých tkání bez limitace. CT, MRI, UZ se nevykazují zvlášť. Výkon je určen pro Komplexní onkologická centra. Výkon se provádí na základě indikace multidisciplinárního semináře KOC (č. 51881).
  Trvání výkonu: 90 min
  Body celkem: 28848

  Kód 89951 – MAGNETICKÁ REZONANCE PROSTATY SCREENING PIRADS SKÓRE 1

  Provedení magnetické rezonance prostaty u muže zařazeného do programu časného záchytu karcinomu prostaty na základě hladiny prostatického specifického antigenu (PSA) vyšší než 3 mg/l nebo při pozitivním nálezu digitálního vyšetření per rectum. Výkon je charakterizován zhodnocením nálezu magnetické rezonance podle metodiky PIRADS se skóre 1, tedy nálezu magnetické rezonance s minimální pravděpodobností karcinomu prostaty. Nelze vykazovat s výkonem č. 89725.
  Trvání výkonu: 60 min
  Body celkem: 6091

  Kód 89952 – MAGNETICKÁ REZONANCE PROSTATY SCREENING PIRADS SKÓRE 2

  Provedení magnetické rezonance prostaty u muže zařazeného do programu časného záchytu karcinomu prostaty na základě hladiny prostatického specifického antigenu (PSA) vyšší než 3 mg/l nebo při pozitivním nálezu digitálního vyšetření per rectum. Výkon je charakterizován zhodnocením nálezu magnetické rezonance podle metodiky PIRADS se skóre 2, tedy nálezu magnetické rezonance s malou pravděpodobností kacinomu prostaty. Nelze vykazovat s výkonem č. 89725.
  Trvání výkonu: 60 min
  Body celkem: 6091

  Kód 89953 – MAGNETICKÁ REZONANCE PROSTATY SCREENING PIRADS SKÓRE 3

  Provedení magnetické rezonance prostaty u muže zařazeného do programu časného záchytu karcinomu prostaty na základě hladiny prostatického specifického antigenu (PSA) vyšší než 3 mg/l nebo při pozitivním nálezu digitálního vyšetření per rectum. Výkon je charakterizován zhodnocením nálezu magnetické rezonance podle metodiky PIRADS se skóre 3, tedy nálezu magnetické rezonance s intermediální pravděpodobností karcinomu prostaty. Nelze vykazovat s výkonem č. 89725.
  Trvání výkonu: 60 min
  Body celkem: 6091

  Kód 89954 – MAGNETICKÁ REZONANCE PROSTATY SCREENING PIRADS SKÓRE 4

  Provedení magnetické rezonance prostaty u muže zařazeného do programu časného záchytu karcinomu prostaty na základě hladiny prostatického specifického antigenu (PSA) vyšší než 3 mg/l nebo při pozitivním nálezu digitálního vyšetření per rectum. Výkon je charakterizován zhodnocením nálezu magnetické rezonance podle metodiky PIRADS se skóre 4, tedy nálezu magnetické rezonance s vysokou pravděpodobností karcinomu prostaty. Nelze vykazovat s výkonem č. 89725.
  Trvání výkonu: 60 min
  Body celkem: 6091

  Kód 89955 – MAGNETICKÁ REZONANCE PROSTATY SCREENING PIRADS SKÓRE 5

  Provedení magnetické rezonance prostaty u muže zařazeného do programu časného záchytu karcinomu prostaty na základě hladiny prostatického specifického antigenu (PSA) vyšší než 3 mg/l nebo při pozitivním nálezu digitálního vyšetření per rectum. Výkon je charakterizován zhodnocením nálezu magnetické rezonance podle metodiky PIRADS se skóre 5, tedy nálezu magnetické rezonance s velmi vysokou pravděpodobností karcinomu prostaty. Nelze vykazovat s výkonem č. 89725.
  Trvání výkonu: 60 min
  Body celkem: 6091

  Kód 89956 – MAGNETICKÁ REZONANCE PROSTATY SCREENING ČASNÉ KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ZA 6M

  Indikací k výkonu je provedení kontrolní magnetické rezonance prostaty u muže zařazeného do programu časného záchytu karcinomu prostaty, indikováno radiologem, kdy screeningové vyšetření bylo hodnoceno PIRADS skóre 3 z důvodu nálezu v přechodové zóně. Nelze vykazovat s výkonem č. 89725.
  Trvání výkonu: 60 min
  Body celkem: 6091

  Kód 89957 – MAGNETICKÁ REZONANCE PROSTATY SCREENING DOPLŇUJÍCÍ POSTKONTRASTNÍ VYŠETŘENÍ PIRADS SKÓRE 2

  Indikací k výkonu je provedení magnetické rezonance prostaty po podání kontrastní látky u muže zařazeného do programu časného záchytu karcinomu prostaty, kdy screeningové vyšetření bylo hodnoceno PIRADS skóre 3 z důvodu nálezu v periferní zóně, výkon je indikován radiologem. Vlastní výkon začíná příchodem muže na oddělení magnetické rezonance, končí provedením druhého čtení nálezu a potvrzením nálezu. Nález je hodnocen následně dle metodiky PIRADS jako PIRADS skóre 2 - malá pravděpodobnost přítomnosti karcinomu prostaty.
  Trvání výkonu: 30 min
  Body celkem: 3359

  Kód 89958 – MAGNETICKÁ REZONANCE PROSTATY SCREENING DOPLŇUJÍCÍ VYŠETŘENÍ S KONTRASTNÍ LÁTKOU PIRADS SKÓRE 4

  Indikací k výkonu je provedení magnetické rezonance prostaty po podání kontrastní látky u muže zařazeného do programu časného záchytu karcinomu prostaty, kdy screeningové vyšetření bylo hodnoceno PIRADS skóre 3 z důvodu nálezu v periferní zóně, výkon je indikován radiologem. Vlastní výkon začíná příchodem muže na oddělení magnetické rezonance, končí provedením druhého čtení nálezu a potvrzením nálezu. Nález je hodnocen následně podle metodiky PIRADS jako PIRADS skóre 5 - vysoká pravděpodobnost přítomnosti karcinomu prostaty.
  Trvání výkonu: 30 min
  Body celkem: 3359

   

  Odbornost 816 – laboratoř lékařské genetiky

  Kód 94985 – (VZP) SIGNÁLNÍ VÝKON - POSTZYGOTICKÉ TESTOVÁNÍ METODOU SEKVENACE NOVÉ GENERACE (NGS)

  Odbornost 818 – laboratoř hematologická

  Kód 96900 – STANOVENÍ AKTIVITY ADAMTS 13

  Vyšetření umožňuje kvantifikovat aktivitu enzymu ADAMTS13 z periferní krve. Provádí se metodou ELISA nebo chemiluminiscenční metodou za použití odpovídajícího typu detektoru. Spolu s výkonem č. 96901 poskytují komplexní pohled na diagnostiku nebo léčbu onemocnění TTP. Toto vyšetření je základní dif. dg. metodikou diagnostiky TTP. Indikací k vyšetření je klinický stav odpovídající trombotické mikroangiopatii (M311). Výkon nelze vykazovat s výkony č. 96885 a 96894.
  Trvání výkonu: 30 min
  Body celkem: 5349

  Kód 96901 – STANOVENÍ INHIBITORU ADAMTS 13

  Vyšetření umožňuje kvantifikovat množství protilátek proti enzymu ADAMTS13 z periferní krve. Provádí se metodou ELISA za použití odpovídajícího typu detektoru. Spolu s výkonem č. 96900 poskytují komplexní pohled na diagnostiku nebo léčbu onemocnění TTP. Toto vyšetření je základní dif. dg. metodikou diagnostiky TTP. Indikací k vyšetření je klinický stav odpovídající trombotické mikroangiopatii (M311). Výkon nelze vykazovat s výkony č. 96885 a 96894.
  Trvání výkonu: 30 min
  Body celkem: 5285

   

  Odbornost 823 – laboratoř patologie

  Kód 87012 – PARAMETRIZACE VYŠETŘENÍ PRO PROGRAM ČASNÉHO ZÁCHYTU KARCINOMU PROSTATY

  Stanovení a vyhodnocení požadovaných parametrů na základě mikroskopického hodnocení karcinomu v diagnostické biopsii a následném resekátu.
  Trvání výkonu: 10 min
  Body celkem: 121

   

  Odbornost 925 – domácí péče

  Kód 6337 – ZAVÁDĚNÍ/VÝMĚNA NASOGASTRICKÉ SONDY

  Výkon lze vykázat po předchozí indikaci ošetřujícího lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci výkonů na určité období. Přičti k výkonu ošetřovatelské intervence, jen materiálové náklady výkonu. Výkon musí být proveden podle zpracovaného standardního ošetřovatelského postupu.
  Body celkem: 61

   

  Odbornost 926 – domácí paliativní péče o pacienta v terminálním stavu

  Kód 80088 – ZAVEDENÍ DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE

  Výkon je určený pro první vyšetření a zavedení domácí paliativní péče lékařem a všeobecnou sestrou u pacienta v terminálním stavu. Výkon nelze vykazovat s výkony odbornosti 720 a výkony dopravy.
  Trvání výkonu: 90 min
  Body celkem: 917

  Kód 80089 – UKONČENÍ DOMÁCÍ PALIATIVNÍ PÉČE

  Výkon je určený pro ukončení péče úmrtím v rámci domácí paliativní péče lékařem a všeobecnou sestrou. Výkon nelze vykazovat s výkony odbornosti 720 a výkony dopravy.
  Trvání výkonu: 60 min
  Body celkem: 606

   

  Odbornost 999 – univerzální mezioborové výkony

  Kód 9170 – PSYCHOSOMATICKÁ INTERVENCE

  Výkon je určen pro pacienta s opakovaným somatickým onemocněním, které nereaguje na běžnou somatickou léčbu prováděnou podle doporučených postupů, nebo trvá déle než 3 měsíce, aniž by somatický nález odpovídal uváděným obtížím. Zaměřuje se na aktuální stav nemoci a subjektivně prožívané potíže. Systematická, racionálně edukativní a introspekci podporující forma rozhovoru umožní pacientovi zprostředkovat vhled do psychosomatických souvislostí procesů nemoci a do významu patogenních vztahů. Umožní pacientovi rozvinout schopnosti sloužící k vypořádávání se s nemocí, a to případně i na základě zapojení vztahových osob z jeho okolí. Celková doba léčení je maximálně jeden rok, následně musí být případně pacient směřován do sofistikovanější léčby psychiatrem či klinickým psychologem.
  Trvání výkonu: 15 min
  Body celkem: 246

  Kód 09543 – signální kód se použije u pojištěnců starších 18 let

  Výkon se vykazuje s výkonem klinického vyšetření provedeným pojištěnci ode dne dosažení 18 let včetně při návštěvě u orálního a maxilofaciálního chirurga a ambulantního specialisty. Bodová hodnota je ve výši 50 bodů s hodnotou bodu 1,04 Kč. Pro rok 2024 je tak stanovena úhrada za tento signální výkon ve výši 52 Kč. Frekvence vykazování: bez omezení
  Body celkem: 50

  Kód 9556 – OŠETŘENÍ DÍTĚTE OD 6 DO 12 LET

  Výkon se vykazuje u dětí ode dne dosažení 6 let včetně do dne dosažení 12 let. Výkon se vykazuje společně s klinickým vyšetřením. Výkon se dále vykazuje s odbornými výkony odborností 719, 780, 697, 809, 810, 902, 905, 910, 913, 916, 917, 919, 925, 926 a 927.
  Body celkem: 150

  Kód 9555 – signální kód určený pro pojištěnce ve věku do 6 let

  Výkon se dále vykazuje s odbornými výkony odborností 719, 780, 697, 809, 810, 902, 905, 910, 913, 916, 917, 919, 925, 926 a 927. Pro rok 2024 byla stanovena hodnota za tento kód 200 bodů. Při částce 1,04 Kč za bod bude činit úhrada za tento kód 208 Kč. Frekvence vykazování: 1/1 den/odbornost.
  Body celkem: 200

  Kód 9557 – OŠETŘENÍ DÍTĚTE OD 12 LET DO 18 LET

  Výkon se vykazuje u dětí ode dne dosažení 12 let včetně do dne dosažení 18 let. Výkon se vykazuje společně s klinickým vyšetřením a s výkony č. 63053 nebo 63055. Výkon se dále vykazuje s odbornými výkony odborností 719, 780, 697, 809, 810, 902, 905, 910, 913, 916, 917, 919, 925, 926 a 927.
  Body celkem: 100

  Kód 9580 – VÝKON PŘI LÉKAŘSKÉ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBĚ ZA PRÁCI V DOBĚ PRACOVNÍHO KLIDU NEBO PRACOVNÍHO VOLNA A URGENTNÍHO PŘÍJMU ZA PRÁCI V DOBĚ PRACOVNÍHO KLIDU NEBO PRACOVNÍHO VOLNA A V NOCI OD 22.00 DO 7.00

  Výkon se vykazuje společně s výkony č. 09563 a 06726. Výkon lze vykázat o svátcích, víkendech a v případě urgentního příjmu také v noci.
  Body celkem: 30

  Kód 9990 – OŠETŘENÍ OSOB VE VÝKONU ZABEZPEČOVACÍ DETENCE, VE VÝKONU VAZBY NEBO VE VÝKONU TRESTU ODNĚTÍ SVOBODY

  Výkon se vykazuje při klinickém vyšetření osob ve výkonu zabezpečovací detence, ve výkonu vazby nebo ve výkonu trestu odnětí svobody. Důvod použití výkonu musí být uveden ve zdravotnické dokumentaci.

  Kód 99827 – (VZP) SIGNÁLNÍ VÝKON PRO IDENTIFIKACI POJIŠTĚNCE LÉČENÉHO LÉČIVÝM PŘÍPRAVKEM SARCLISA (ATC SKUPINA L01FC02) V UHR 1

  Kód 99828 – (VZP) SIGNÁLNÍ VÝKON PRO IDENTIFIKACI POJIŠTĚNCE LÉČENÉHO LÉČIVÝM PŘÍPRAVKEM SARCLISA (ATC SKUPINA L01FC02) V UHR 2

  Kód 99829 – (VZP) SIGNÁLNÍ VÝKON PRO IDENTIFIKACI POJIŠTĚNCE LÉČENÉHO LÉČIVÝM PŘÍPRAVKEM SARCLISA (ATC SKUPINA L01FC02) V REŽIMU §16 ZÁKONA Č. 48/1997 SB., O VEŘEJNÉM ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ

  Kód 99832 – (VZP) SIGNÁLNÍ VÝKON PRO IDENTIFIKACI POJIŠTĚNCE LÉČENÉHO LÉČIVÝM PŘÍPRAVKEM ADCETRIS (ATC SKUPINA L01FX05) V UHR 1

  Kód 99833 – (VZP) SIGNÁLNÍ VÝKON PRO IDENTIFIKACI POJIŠTĚNCE LÉČENÉHO LÉČIVÝM PŘÍPRAVKEM ADCETRIS (ATC SKUPINA L01FX05) V UHR 2

  Kód 99834 – (VZP) SIGNÁLNÍ VÝKON PRO IDENTIFIKACI POJIŠTĚNCE LÉČENÉHO LÉČIVÝM PŘÍPRAVKEM ADCETRIS (ATC SKUPINA L01FX05) V REŽIMU §16 ZÁKONA Č. 48/1997 SB., O VEŘEJNÉM ZDRAVOTNÍM  OJIŠTĚNÍ

  Kód 99836 – (VZP) SIGNÁLNÍ VÝKON PRO IDENTIFIKACI POJIŠTĚNCE LÉČENÉHO LÉČIVÝM PŘÍPRAVKEM ENHERTU (ATC SKUPINA L01FD04) V UHR 1

  Kód 99837 – (VZP) SIGNÁLNÍ VÝKON PRO IDENTIFIKACI POJIŠTĚNCE LÉČENÉHO LÉČIVÝM PŘÍPRAVKEM ENHERTU (ATC SKUPINA L01FD04) V REŽIMU §16 ZÁKONA Č. 48/1997 SB., O VEŘEJNÉM ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ

  Kód 99838 – (VZP) SIGNÁLNÍ VÝKON PRO IDENTIFIKACI POJIŠTĚNCE LÉČENÉHO LÉČIVÝM PŘÍPRAVKEM YERVOY (ATC SKUPINA L01FX04) V UHR 1

  Kód 99839 – (VZP) SIGNÁLNÍ VÝKON PRO IDENTIFIKACI POJIŠTĚNCE LÉČENÉHO LÉČIVÝM PŘÍPRAVKEM YERVOY (ATC SKUPINA L01FX04) V UHR 2

  Kód 99840 – (VZP) SIGNÁLNÍ VÝKON PRO IDENTIFIKACI POJ. LÉČENÉHO LP YERVOY (ATC SKUPINA L01FX04) V KOMB. S LP OPDIVO V IND. LÉČBA 1. LINIE U DOSP. PAC. S NERESEK. POKROČ., REKUR. NEBO MET. SKVAM. KARC. JÍCNU S EXPRESÍ PD-L1 NA NÁDOR. B. VĚTŠÍM NEBO ROVNÝM 1 %

  Kód 99841 – (VZP) SIGNÁLNÍ VÝKON PRO IDENTIFIKACI POJ. LÉČENÉHO LP YERVOY (ATC SKUPINA L01FX04) V KOMB. S LP OPDIVO V IND. LÉČBA DOSP. PAC. S MET. KRK S DEF. OPR. CHYBNÉHO PÁROVÁNÍ BÁZÍ NEBO VYSOKOU MIKROSAT. NESTAB. PO PŘEDCH. KOMB. CHT NA BÁZI FLUORPYRIMIDINU

  Kód 99842 – (VZP) SIGNÁLNÍ VÝKON PRO IDENTIFIKACI POJIŠTĚNCE
  LÉČENÉHO LÉČIVÝM PŘÍPRAVKEM YERVOY (ATC SKUPINA L01FX04) V REŽIMU §16 ZÁKONA Č. 48/1997 SB., O VEŘEJNÉM ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ

  Kód 99843 – (VZP) SIGNÁLNÍ VÝKON PRO IDENTIFIKACI POJIŠTĚNCE LÉČENÉHO LÉČIVÝM PŘÍPRAVKEM OPDIVO (ATC SKUPINA L01FF01) V UHR 1

  Kód 99844 – (VZP) SIGNÁLNÍ VÝKON PRO IDENTIFIKACI POJIŠTĚNCE LÉČENÉHO LÉČIVÝM PŘÍPRAVKEM OPDIVO (ATC SKUPINA L01FF01) V UHR 2

  Kód 99845 – (VZP) SIGNÁLNÍ VÝKON PRO IDENTIFIKACI POJIŠTĚNCE LÉČENÉHO LÉČIVÝM PŘÍPRAVKEM OPDIVO (ATC SKUPINA L01FF01) V UHR 3

  Kód 99846 – (VZP) SIGNÁLNÍ VÝKON PRO IDENTIFIKACI POJIŠTĚNCE LÉČENÉHO LÉČIVÝM PŘÍPRAVKEM OPDIVO (ATC SKUPINA L01FF01) V UHR 4

  Kód 99847 – (VZP) SIGNÁLNÍ VÝKON PRO IDENTIFIKACI POJIŠTĚNCE LÉČENÉHO LÉČIVÝM PŘÍPRAVKEM OPDIVO (ATC SKUPINA L01FF01) V UHR 5

  Kód 99848 – (VZP) SIGNÁLNÍ VÝKON PRO IDENTIFIKACI POJIŠTĚNCE LÉČENÉHO LÉČIVÝM PŘÍPRAVKEM OPDIVO (ATC SKUPINA L01FF01) V UHR 6

  Kód 99849 – (VZP) SIGNÁLNÍ VÝKON PRO IDENTIFIKACI POJIŠTĚNCE LÉČENÉHO LÉČIVÝM PŘÍPRAVKEM OPDIVO (ATC SKUPINA L01FF01) V REŽIMU §16 ZÁKONA Č. 48/1997 SB., O VEŘEJNÉM ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ

  Kód 99869 – (VZP) SIGNÁLNÍ VÝKON PRO IDENTIFIKACI POJIŠTĚNCE LÉČENÉHO LÉČIVÝM PŘÍPRAVKEM VENCLYXTO (ATC SKUPINA L01XX52) V UHR 1

  Kód 99870 – (VZP) SIGNÁLNÍ VÝKON PRO IDENTIFIKACI POJIŠTĚNCE LÉČENÉHO LÉČIVÝM PŘÍPRAVKEM VENCLYXTO (ATC SKUPINA L01XX52) V UHR 2

  Kód 99871 – (VZP) SIGNÁLNÍ VÝKON PRO IDENTIFIKACI POJIŠTĚNCE LÉČENÉHO LÉČIVÝM PŘÍPRAVKEM VENCLYXTO (ATC SKUPINA L01XX52) V REŽIMU §16 ZÁKONA Č. 48/1997 SB., O VEŘEJNÉM ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ

  Kód 99872 – (VZP) SIGNÁLNÍ VÝKON PRO IDENTIFIKACI POJIŠTĚNCE LÉČENÉHO LÉČIVÝM PŘÍPRAVKEM LENVIMA (ATC SKUPINA L01EX08) V UHR 1

  Kód 99873 – (VZP) SIGNÁLNÍ VÝKON PRO IDENTIFIKACI POJIŠTĚNCE LÉČENÉHO LÉČIVÝM PŘÍPRAVKEM LENVIMA (ATC SKUPINA L01EX08) V UHR 2

  Kód 99874 – (VZP) SIGNÁLNÍ VÝKON PRO IDENTIFIKACI POJIŠTĚNCE LÉČENÉHO LÉČIVÝM PŘÍPRAVKEM LENVIMA (ATC SKUPINA L01EX08) V REŽIMU §16 ZÁKONA Č. 48/1997 SB., O VEŘEJNÉM ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ

  Kód 99881 – (VZP) SIGNÁLNÍ VÝKON PRO IDENTIFIKACI POJIŠTĚNCE LÉČENÉHO LÉČIVÝM PŘÍPRAVKEM KEYTRUDA (ATC SKUPINA L01FF02) V UHR 4

  Kód 99882 – (VZP) SIGNÁLNÍ VÝKON PRO IDENTIFIKACI POJIŠTĚNCE LÉČENÉHO LÉČIVÝM PŘÍPRAVKEM KEYTRUDA (ATC SKUPINA L01FF02) V UHR 5

  Kód 99883 – (VZP) SIGNÁLNÍ VÝKON PRO IDENTIFIKACI POJIŠTĚNCE LÉČENÉHO LÉČIVÝM PŘÍPRAVKEM KEYTRUDA (ATC SKUPINA L01FF02) V UHR 6

  Kód 99893 – (VZP) SIGNÁLNÍ VÝKON PRO IDENTIFIKACI POJIŠTĚNCE DELEGOVANÉHO Z CENTRA VYSOCE SPECIALIZOVANÉ PÉČE (KOC NEBO HOC) K APLIKACI CENTROVÉHO LP

  Výkon vykazuje KOC nebo HOC při předání pacienta (prvním a též opakovaném) spolupracujícímu poskytovateli (regionálnímu onkologickému centru nebo k poskytovateli s rozšířenou hematoonkologickou péčí) k zajištění pokračující centrové péče.

   

  Kód 99894 – (VZP) SIGNÁLNÍ VÝKON PRO IDENTIFIKACI APLIKACE CENTROVÉHO LP DELEGOVANÉ Z CENTRA VYSOCE SPECIALIZOVANÉ PÉČE (KOC NEBO HOC)

  Výkon vykazuje regionální onkologické centrum nebo poskytovatel s rozšířenou hematoonkologickou péčí s každou aplikací centrového LP, jehož podání bylo indikované centrem vysoce specializované péče (KOC nebo HOC).

  Kód 99895 – (VZP) SIGNÁLNÍ VÝKON PRO IDENTIFIKACI POJIŠTĚNCE LÉČENÉHO LP KEYTRUDA (ATC SKUPINA L01FF02) V KOMBINACI S LP LENVIMA V INDIKACI LÉČBA DOSPĚLÝCH PACIENTEK S POKROČILÝM NEBO RECIDIVUJÍCÍM KARCINOMEM ENDOMETRIA

Čtěte také

Vykázaná částka za vyloučené výkony

Následující výkony 01306, 01543, 09513, 09543, 09615, 99928, 99930 až 99940 a 99949 jsou hrazeny v plné výši a nevstupují do výpočtu MAXÚ.

Aktuální hodnota maximální úhrady, kterou může pojišťovna zaplatit

Toto číslo se počítá z aktuálních výkonových dat ordinace a průběžně se mění

Celkový počet ošetřených pojištěnců?

Celkový počet ošetřených pojištěnců v hodnoceném období

Počet unikátních základních pojištěnců

POPrefZ - Počet základních unikátních pojištěnců v referenčním období, bez mimořádně nákladných

PUROo

PUROo je průměrná úhrada za výkony přepočtená podle seznamu výkonů ve znění účinném v hodnoceném období včetně úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky na jednoho unikátního pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období; do počtu unikátních pojištěnců se nezahrnou unikátní pojištěnci, na které byl vykázán pouze výkon č. 09513 podle seznamu výkonů.

Hranice pro mimořádně nákladného pojištěnce

Hranice pro mimořádně nákladného pojištěnce = 5×PUROo

Počet unikátních mimořádně nákladných pojištěnců

POPzpoMh - Počet unikátních ošetřených pojištěnců, kteří překročili hranici mimořádně nákladného pojištěnce

Celková úhrada za mimořádně nákladné pojištěnce

Úhrada za výkony podle seznamu výkonů včetně úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky za mimořádně nákladné unikátní pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřené v dané odbornosti poskytovatelem v hodnoceném období; do úhrady za mimořádně nákladné unikátní pojištěnce se zahrne úhrada za výkony podle seznamu výkonů včetně úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky za každého pojištěnce ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v hodnoceném období, pokud je rovna nebo překročí pětinásobek průměrné úhrady za výkony podle seznamu výkonů včetně úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky na jednoho unikátního pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období.

Bonifikace 0,07 Kč k hodnotě bodu za splnění podmínek žlutých diagnóz

V případě, že podíl počtu unikátních pojištěnců ošetřených v hodnoceném období s některou z hlavních diagnóz G10 až G14,160 až 169, S42, S44, S46, S49, S54, S64, S74, S84 nebo S94 podle mezinárodní klasifikace nemocí na celkovém počtu ošetřených unikátních pojištěnců v hodnoceném období překročí 5 %, navyšuje se hodnota bodu o 0,07 Kč.

Bonifikace 2 % koeficientu navýšení za splnění podmínek nepreferovaných výkonů

V případě, že je v hodnoceném období podíl součtu počtu vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných výkonů č. 21113, 21115 a 21315 podle seznamu výkonů z celkového počtu vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných výkonů odbornosti 902 podle seznamu výkonů menší než 50 %, navyšuje se koeficient navýšení o 2 %.

Bonifikace 2 % koeficientu navýšení za splnění podmínek preferovaných výkonů

V případě, že je v hodnoceném období podíl součtu počtu vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných výkonů č. 21221 a 21415 podle seznamu výkonů na celkovém počtu vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných výkonů odbornosti 902 podle seznamu výkonů větší než 14 %, navyšuje se koeficient navýšení o 2 %.

Bonifikace 10 % koeficientu navýšení za splnění podmínek žlutých diagnóz

V případě, že podíl počtu unikátních pojištěnců ošetřených v hodnoceném období s některou z hlavních diagnóz G10 až G14,160 až 169, S42, S44, S46, S49, S54, S64, S74, S84 nebo S94 podle mezinárodní klasifikace nemocí na celkovém počtu ošetřených unikátních pojištěnců v hodnoceném období překročí 5 %, navyšuje se koeficient navýšení o 10 %.

Bonifikace 0,04 Kč k hodnotě bodu za splnění podmínek diplomu celoživotního vzdělávání

Hodnota bodu se navyšuje o 0,04 Kč, pokud poskytovatel zdravotní pojišťovně nejpozději do 31. ledna 2021 doložil, že nejméně 50 % lékařů nebo nelékařských pracovníků, kteří u něj působí jako nositelé výkonů a poskytují hrazené služby pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, je držiteli platného dokladu celoživotního vzdělávání lékařů nebo obdobného dokladu příslušné profesní organizace, přičemž za platný doklad celoživotního vzdělávání se považuje doklad, který je platný po celé hodnocené období; tato podmínka se považuje za splněnou i v případě, že poskytovatel do jednoho měsíce po skončení platnosti dokladu celoživotního vzdělávání doručí zdravotní pojišťovně nový doklad celoživotního vzdělávání, přičemž období mezi datem ukončení platnosti původního dokladu a datem nabytí platnosti nového dokladu nečiní více než 30 kalendářních dnů.

Bonifikace 0,04 Kč k hodnotě bodu za splnění podmínek ordinačních hodin

Hodnota bodu se navyšuje o 0,04 Kč v případě, že poskytovatel alespoň u 50 % pracovišť poskytovatele (IČP) v dané odbornosti poskytuje hrazené služby v rozsahu alespoň 30 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dnů týdně, 24 ordinačních hodin rozložených do 4 pracovních dnů týdně u operačních oborů, přičemž má ordinační hodiny alespoň 2 dny v týdnu nejméně do 18 hodin nebo má ordinační hodiny alespoň 2 dny v týdnu nejpozději od 7 hodin nebo má ordinační hodiny alespoň 1 den v týdnu nejpozději od 7 hodin a zároveň alespoň 1 den v týdnu nejméně do 18 hodin; tato podmínka se považuje za splněnou i v případě poskytovatele, u něhož působí jediný nositel výkonů, který plní podmínku rozsahu a rozložení ordinačních hodin na více pracovištích (IČP), přičemž ordinační hodiny se v tomto případě za jednotlivá pracoviště hodnotí jako celek.

Bonifikace 0,02 Kč k hodnotě bodu za splnění podmínek nových pojištěnců

Hodnota bodu se navyšuje o 0,02 Kč v případě, že poskytovatel v hodnoceném období ošetří alespoň 5 % pojištěnců, respektive u operačních oborů alespoň 10 % pojištěnců, u nichž v období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2020 nevykázal zdravotní pojišťovně žádný výkon, a pro návštěvy pojištěnců využívá objednávkový systém, který umožňuje přednostní vyšetření či ošetření těch pojištěnců, u nichž to vyžaduje jejich zdravotní stav.

Bonifikace 4 % koeficientu navýšení za splnění podmínek diplomu celoživotního vzdělávání

K navýšení "koeficientu navýšení" o 4 % dojde, pokud poskytovatel zdravotní pojišťovně nejpozději 31. ledna 2021 doložil, že nejméně 50 % lékařů nebo nelékařských zdravotnických pracovníků, kteří u něj působí jako nositelé výkonů a poskytují hrazené služby pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, je držiteli platného dokladu celoživotního vzdělávání lékařů nebo obdobného dokladu příslušné profesní organizace, přičemž za platný doklad celoživotního vzdělávání se považuje doklad, který je platný po celé hodnocené období; tato podmínka se považuje za splněnou i v případě, že poskytovatel do jednoho měsíce po skončení platnosti dokladu celoživotního vzdělávání doručí zdravotní pojišťovně nový doklad celoživotního vzdělávání, přičemž období mezi datem ukončení platnosti původního dokladu a datem nabytí platnosti nového dokladu nečiní více než 30 kalendářních dnů.

Bonifikace 4 % koeficientu navýšení za splnění podmínek ordinačních hodin

K navýšení "koeficientu navýšení" o 4 % dojde v případě, že poskytovatel alespoň u 50 % pracovišť poskytovatele (IČP) v dané odbornosti poskytuje hrazené služby v rozsahu alespoň 30 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dnů týdně, respektive 24 ordinačních hodin rozložených do 4 pracovních dnů týdně u operačních oborů, přičemž má ordinační hodiny alespoň 2 dny v týdnu nejméně do 18 hodin nebo má ordinační hodiny alespoň 2 dny v týdnu nejpozději od 7 hodin nebo má ordinační hodiny alespoň 1 den v týdnu nejpozději od 7 hodin a zároveň alespoň 1 den v týdnu nejméně do 18 hodin; tato podmínka se považuje za splněnou i v případě poskytovatele, u něhož působí jediný nositel výkonů, který plní podmínku rozsahu a rozložení ordinačních hodin na více pracovištích (IČP), přičemž ordinační hodiny se v tomto případě za jednotlivá pracoviště hodnotí jako celek,

Bonifikace 4 % koeficientu navýšení za splnění podmínek nových pojištěnců

K navýšení "koeficientu navýšení" o 4 % dojde v případě, že poskytovatel v hodnoceném období ošetří alespoň 5 % pojištěnců, respektive u operačních oborů alespoň 10 % pojištěnců, u nichž v období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2020 nevykázal zdravotní pojišťovně žádný výkon, a pro návštěvy pojištěnců využívá objednávkový systém, který umožňuje přednostní vyšetření či ošetření těch pojištěnců, u nichž to vyžaduje jejich zdravotní stav,

Bonifikace 10 % koeficientu navýšení za splnění podmínek vybraných diagnóz

K navýšení "koeficientu navýšení" o 10 % dojde v případě, že v hodnoceném období podíl počtu poskytovatelem ošetřených unikátních pojištěnců zdravotní pojišťovny s hlavní diagnózou F84.0 až F84.3, F84.5, F84.8, F98.5, F98.6, R47 až R47.9, R13, Q35 až Q37 nebo Q90 až Q99 podle mezinárodní klasifikace nemocí překročí 10 % z celkového počtu ošetřených unikátních pojištěnců.

Bonifikace 0,04 Kč k hodnotě bodu za splnění podmínek diplomu celoživotního vzdělávání

Hodnota bodu se navyšuje o 0,04 Kč, pokud poskytovatel zdravotní pojišťovně nejpozději do 31. ledna 2021 doložil, že nejméně 50 % lékařů nebo nelékařských pracovníků, kteří u něj působí jako nositelé výkonů a poskytují hrazené služby pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, je držiteli platného dokladu celoživotního vzdělávání lékařů nebo obdobného dokladu příslušné profesní organizace, přičemž za platný doklad celoživotního vzdělávání se považuje doklad, který je platný po celé hodnocené období; tato podmínka se považuje za splněnou i v případě, že poskytovatel do jednoho měsíce po skončení platnosti dokladu celoživotního vzdělávání doručí zdravotní pojišťovně nový doklad celoživotního vzdělávání, přičemž období mezi datem ukončení platnosti původního dokladu a datem nabytí platnosti nového dokladu nečiní více než 30 kalendářních dnů.

Bonifikace 0,04 Kč k hodnotě bodu za splnění podmínek ordinačníách hodin

Hodnota bodu se navyšuje o 0,04 Kč v případě, že poskytovatel alespoň u 50 % pracovišť poskytovatele (IČP) v dané odbornosti poskytuje hrazené služby v rozsahu alespoň 30 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dnů týdně, 24 ordinačních hodin rozložených do 4 pracovních dnů týdně u operačních oborů, přičemž má ordinační hodiny alespoň 2 dny v týdnu nejméně do 18 hodin nebo má ordinační hodiny alespoň 2 dny v týdnu nejpozději od 7 hodin nebo má ordinační hodiny alespoň 1 den v týdnu nejpozději od 7 hodin a zároveň alespoň 1 den v týdnu nejméně do 18 hodin; tato podmínka se považuje za splněnou i v případě poskytovatele, u něhož působí jediný nositel výkonů, který plní podmínku rozsahu a rozložení ordinačních hodin na více pracovištích (IČP), přičemž ordinační hodiny se v tomto případě za jednotlivá pracoviště hodnotí jako celek.

Bonifikace 0,02 Kč k hodnotě bodu za splnění podmínek nových pojištěnců

Hodnota bodu se navyšuje o 0,02 Kč v případě, že poskytovatel v hodnoceném období ošetří alespoň 5 % pojištěnců, respektive u operačních oborů alespoň 10 % pojištěnců, u nichž v období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2020 nevykázal zdravotní pojišťovně žádný výkon, a pro návštěvy pojištěnců využívá objednávkový systém, který umožňuje přednostní vyšetření či ošetření těch pojištěnců, u nichž to vyžaduje jejich zdravotní stav.

Bonifikace 4 % koeficientu navýšení za splnění podmínek diplomu celoživotního vzdělávání

K navýšení "koeficientu navýšení" o 4 % dojde, pokud poskytovatel zdravotní pojišťovně nejpozději 31. ledna 2021 doložil, že nejméně 50 % lékařů nebo nelékařských zdravotnických pracovníků, kteří u něj působí jako nositelé výkonů a poskytují hrazené služby pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, je držiteli platného dokladu celoživotního vzdělávání lékařů nebo obdobného dokladu příslušné profesní organizace, přičemž za platný doklad celoživotního vzdělávání se považuje doklad, který je platný po celé hodnocené období; tato podmínka se považuje za splněnou i v případě, že poskytovatel do jednoho měsíce po skončení platnosti dokladu celoživotního vzdělávání doručí zdravotní pojišťovně nový doklad celoživotního vzdělávání, přičemž období mezi datem ukončení platnosti původního dokladu a datem nabytí platnosti nového dokladu nečiní více než 30 kalendářních dnů,

Bonifikace 4 % koeficientu navýšení za splnění podmínek ordinačníách hodin

K navýšení "koeficientu navýšení" o 4 % dojde v případě, že poskytovatel alespoň u 50 % pracovišť poskytovatele (IČP) v dané odbornosti poskytuje hrazené služby v rozsahu alespoň 30 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dnů týdně, respektive 24 ordinačních hodin rozložených do 4 pracovních dnů týdně u operačních oborů, přičemž má ordinační hodiny alespoň 2 dny v týdnu nejméně do 18 hodin nebo má ordinační hodiny alespoň 2 dny v týdnu nejpozději od 7 hodin nebo má ordinační hodiny alespoň 1 den v týdnu nejpozději od 7 hodin a zároveň alespoň 1 den v týdnu nejméně do 18 hodin; tato podmínka se považuje za splněnou i v případě poskytovatele, u něhož působí jediný nositel výkonů, který plní podmínku rozsahu a rozložení ordinačních hodin na více pracovištích (IČP), přičemž ordinační hodiny se v tomto případě za jednotlivá pracoviště hodnotí jako celek,

Bonifikace 4 % koeficientu navýšení za splnění podmínek nových pojištěnců

K navýšení "koeficientu navýšení" o 4 % dojde v případě, že poskytovatel v hodnoceném období ošetří alespoň 5 % pojištěnců, respektive u operačních oborů alespoň 10 % pojištěnců, u nichž v období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2020 nevykázal zdravotní pojišťovně žádný výkon, a pro návštěvy pojištěnců využívá objednávkový systém, který umožňuje přednostní vyšetření či ošetření těch pojištěnců, u nichž to vyžaduje jejich zdravotní stav,

Vykázané péče za pojištěnce s červenou hlavní diagnózou

Výkony za služby pojištěncům ošetřených s některou z hlavních diagnóz C50, E83, F84, G20, G21, G22, G23.1 až G23.9, G35, G51 až G83, P07, P11, P13, P14, P94, Q05, Q36, R62 nebo T90 podle mezinárodní klasifikace nemocí.

Vykázané péče za pojištěnce se žlutou hlavní diagnózou

Výkony za služby pojištěncům ošetřených s některou z hlavních diagnóz G10 až G14,160 až 169, S42, S44, S46, S49, S54, S64, S74, S84 nebo S94 podle mezinárodní klasifikace nemocí.

Vykázané péče za pojištěnce s modrou hlavní diagnózou

Výkony za služby pojištěncům ošetřených s některou z hlavních diagnóz G10 až G14,160 až 169, M41.0 až M41.9, M89.0, Q66.0,S42, S44, S46, S49, S54, S64, S74, S84, S94, nebo T02 až T14 podle mezinárodní klasifikace nemocí, pokud tato úhrada za výkony podle seznamu výkonů včetně úhrady zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků je rovna nebo překročí pětinásobek PUROo.

Bonifikace 2 % koeficientu navýšení za splnění podmínek o celoživotním vzdělávání Unie fyzioterapeutů

K navýšení "koeficientu navýšení" o 4 % dojde, pokud poskytovatel zdravotní pojišťovně nejpozději 31. ledna 2021 doložil, že nejméně 50 % lékařů nebo nelékařských zdravotnických pracovníků, kteří u něj působí jako nositelé výkonů a poskytují hrazené služby pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, je držiteli platného dokladu celoživotního vzdělávání lékařů nebo obdobného dokladu příslušné profesní organizace, přičemž za platný doklad celoživotního vzdělávání se považuje doklad, který je platný po celé hodnocené období; tato podmínka se považuje za splněnou i v případě, že poskytovatel do jednoho měsíce po skončení platnosti dokladu celoživotního vzdělávání doručí zdravotní pojišťovně nový doklad celoživotního vzdělávání, přičemž období mezi datem ukončení platnosti původního dokladu a datem nabytí platnosti nového dokladu nečiní více než 30 kalendářních dnů.

Vykázaná částka za nově nasmlouvané výkony

Jedná se o nově nasmlouvané výkony, které nebyly v referenčním období vykazovány. Tyto výkony nevstupují do výpočtu MAXÚ a jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou v plné výši. Viz. Příloha č. 3 k vyhlášce . 396/2021 Sb., část A) 5.

Vykázaná částka za vyjmenované výkony z Přílohy č.3 k vyhlášce č. 396/2021 Sb.

Jedná se o nově nasmlouvané výkony, které nebyly v referenčním období vykazovány. Tyto výkony nevstupují do výpočtu MAXÚ a jejich hodnota bodu je stanovena vyhláškou. Seznam konkrétních výkonů z přílohy č.3, části A) 1. a) až g). naleznete zde.

Vykázaná částka za vyjmenované výkony z Přílohy č.3 k vyhlášce č. 242/2021 Sb.

Tyto výkony nevstupují do výpočtu MAXÚ a jejich hodnota bodu je stanovena vyhláškou. Seznam konkrétních výkonů z přílohy č.3, části A) 1. a) až g). naleznete zde.

Bonifikace 0,07 Kč k hodnotě bodu za splnění podmínek vyjmenovaných diagnóz pro odbornost 925

V případě, že podíl počtu ošetřených a zdravotní pojišťovnou uznaných unikátních pojištěnců v hodnoceném období s hlavní nebo vedlejší diagnózou C00 až C97, G09 až G99, F00 až F99, I60 až I69, E10.3 až E10.7 nebo E11.3 až E11.7 podle mezinárodní klasifikace nemocí na celkovém počtu ošetřených a zdravotní pojišťovnou uznaných unikátních pojištěnců v hodnoceném období překročí 25%, navyšuje se základní hodnota bodu pro odbornost 925 podle seznamu výkonů, o 0,07 Kč

Bonifikace 3 % koeficientu navýšení za splnění podmínek výkonů č. 06135 nebo 06137

V případě, že podíl počtu ošetřených a zdravotní pojišťovnou uznaných unikátních pojištěnců v hodnoceném období s vykázaným výkonem č. 06135 nebo 06137 podle seznamu výkonů na celkovém počtu ošetřených a zdravotní pojišťovnou uznaných unikátních pojištěnců v hodnoceném období je alespoň 25 %, navyšuje se koeficient navýšení o 3 %.

Bonifikace 3 % koeficientu navýšení za splnění podmínek dalších preferovaných výkonů

V případě, že podíl počtu ošetřených a zdravotní pojišťovnou uznaných unikátních pojištěnců v hodnoceném období s vykázanými výkony č. 06325, 06326, 06327, 06328, 06329, 06330, 06331, 06332, 06333 nebo 06334 podle seznamu výkonů na celkovém počtu ošetřených a zdravotní pojišťovnou uznaných unikátních pojištěnců v hodnoceném období je alespoň 35 %, navyšuje se koeficient navýšení o 3 %.

Bonifikace 15 % koeficientu navýšení za splnění podmínek vyjmenovaných diagnóz

V případě, že podíl počtu ošetřených a zdravotní pojišťovnou uznaných unikátních pojištěnců v hodnoceném období s hlavní nebo vedlejší diagnózou C00 až C97, G09 až G99, F00 až F99, I60 až I69, E10.3 až E10.7 nebo E11.3 až E11.7 podle mezinárodní klasifikace nemocí na celkovém počtu ošetřených a zdravotní pojišťovnou uznaných unikátních pojištěnců v hodnoceném období překročí 35 %, navyšuje se koeficient navýšení o 15 %.

Vykázaná částka za cesty lékaře v návštěvní službě

Pro výkony přepravy v návštěvní službě podle seznamu výkonů hrazené podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1,05 Kč.

PUROo

Průměrná úhrada za výkony podle seznamu výkonů s výjimkou úhrady hrazených služeb uvedených v bodě 1, včetně úhrady zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků, na jednoho unikátního pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období; do výpočtu PUROo nevstupují pojištěnci, na které byl v referenčním období vykázán výkon č. 06349 podle seznamu výkonů a úhrada za tyto pojištěnce.

Počet unikátních základních pojištěnců

Počet základních unikátních pojištěnců ošetřených v dané odbornosti v hodnoceném období; do počtu základních unikátních pojištěnců se nezahrne mimořádně nákladný unikátní pojištěnec a dále pojištěnec, na kterého byl vykázán výkon č. 06349 podle seznamu výkonů.

Celková úhrada za mimořádně nákladné pojištěnce

Úhrada za výkony podle seznamu výkonů s výjimkou úhrady hrazených služeb uvedených v bodě 1, včetně úhrady zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků za mimořádně nákladné unikátní pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřené v dané odbornosti poskytovatelem v hodnoceném období; do úhrady za mimořádně nákladné unikátní pojištěnce se zahrne úhrada za pojištěnce ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v hodnoceném období, pokud tato úhrada za výkony podle seznamu výkonů s výjimkou úhrady hrazených služeb uvedených v bodě 1, včetně úhrady zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků je rovna nebo překročí pětinásobek průměrné úhrady za výkony podle seznamu výkonů s výjimkou úhrady hrazených služeb uvedených v bodě 1, včetně úhrady zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků na jednoho unikátního pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období; do UHRMh nevstupuje úhrada za péči o pojištěnce, na kterého byl v hodnoceném období vykázán výkon č. 06349 podle seznamu výkonů.

Počet unikátních základních pojištěnců

Počet základních unikátních pojištěnců ošetřených v dané odbornosti v referenčním období.

Vykázaná částka za cesty lékaře v návštěvní službě

Pro poskytovatele ambulantní péče poskytující hrazené služby v odbornostech 902 a 917 podle seznamu výkonů se pro výkony přepravy v návštěvní službě hrazené podle seznamu výkonů stanoví hodnota bodu ve výši 1,05 Kč.

Za každý poskytovatelem vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný výkon klinického vyšetření podle seznamu výkonů u dětí ve věku od 6 do 18 let se navýší úhrada o 49 Kč (2022: 42 Kč). Tato úhrada se nezapočítává do výpočtu celkové výše úhrady dle bodu 3.