Přehled důležitých zdravotních výkonů pro odbornost 705 - oftalmologie

Základní výkony odbornosti 705 – oftalmologie a výkony, které jsou vázány na speciální odborné znalosti lékaře nebo na přístrojové vybavení.

 • Základní výkony 705 bez zvláštních podmínek

  Každý obor má své klíčové výkony, které jsou nezbytné pro provozování ambulance. Tyto výkony nejsou při schvalování revizním lékařem na pojišťovně podrobeny žádnému speciálnímu režimu – viz tabulka č. 1.

  Kód výkonu Název výkonu Smluvní podmínky

  Počet bodů

  75021 KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ OFTALMOLOGEM 524
  75022 CÍLENÉ VYŠETŘENÍ OFTALMOLOGEM 352
  75023 KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ OFTALMOLOGEM 176
  75119 NASAZENÍ OČNÍ LOKALIZAČNÍ PROTÉZKY S VÝPOČTEM POLOHY CIZÍHO TĚLESA 336
  75217 PRŮPLACH SLZNÝCH CEST JEDNOSTRANNÝ 36
  75215 SONDÁŽ SLZNÝCH CEST JEDNOSTRANNÁ 93
  75219 RETROBULBÁRNÍ, PARABULBÁRNÍ NEBO SUBKONJUNKTIVÁLNÍ INJEKCE (1 OKO) 72
  75227 OŠETŘENÍ POPÁLENÍ A POLEPTÁNÍ 1 OKA 167
  75389 EPILACE ŘAS OČNÍHO VÍČKA PINSETOU, INCIZE AKUTNÍHO CHALÁZIA 66

  Důležité výkony pro 705 s podmínkami pro schválení

  Další skupina výkonů spadajících do odbornosti oftalmologie je uvedena v tabulce č. 2, kde jsou také specifikovány podmínky pro jejich schválení. V tomto případě je vždy nutné zaslat pojišťovně písemnou žádost o výkony, doplněnou dokladem o vlastnictví přístrojového vybavení (např. kupní, leasingovou nebo darovací smlouvou) a příslušným dokladem o vzdělání.

  Kód výkonu Název výkonu Smluvní podmínky Počet bodů
  75030 VČASNÝ ZÁCHYT ZÁVAŽNÝCH PORUCH VIDĚNÍ (OBĚ OČI) přístrojové vybavení
  (Autorefraktometr v ceně 750.000 Kč + Lampa štěrbinová v ceně 258.000 Kč + Tonometr bezkontaktní v ceně 360.000 Kč + Čočka biomikroskopická v ceně 25.000 Kč)
  714
  75111 FLUORESCENČNÍ ANGIOGRAFIE DUHOVKY - 1 OKO přístroje (Fotoštěrbinová lampa v ceně 954.000,-) 565
  75113 DENNÍ KŘIVKA NITROOČNÍHO TLAKU, OBĚ OČI přístroje (Lampa štěrbinová v ceně 258.000,-, Tonometr aplanační v ceně 35.000,-) 395
  75121 OFTALMOSKOPIE V ARTEFICIÁLNÍ MYDRIÁZE NEPŘÍMÝM BINOKULÁRNÍM OFTALMOSKOPEM (JEDNO OKO) přístroje ( Oftalmoskop binokulární nepř. s lupami v ceně 100.000,- ) 123
  75123 PŘÍSTROJOVÉ VYŠETŘENÍ BAREVNÉHO VIDĚNÍ přístroje (Anomaloskop 70.000,-) 458
  75125 DETAILNÍ VYŠETŘENÍ OKULOMOTORICKÉ ROVNOVÁHY A DIPLOPIE L2 funkční licence
  přístroje (Štít Hessův (nebo Lancasterovo plátno) 91.178,-)
  230
  75127 ELEKTRORETINOGRAFIE A ELEKTROOKULOGRAFIE přístroje (Primus standard 750.000,-) 432
  75129 FLUORESCENČNÍ ANGIOGRAFIE FUNDU (FAG) - JEDNO NEBO DVĚ OČI přístroje (Digitální fundus kamera 3.000.000,-) 436
  75131 GONIOSKOPIE (1 OKO) přístroje (Lampa štěrbinová v ceně 258.000,-, Čočka gonioskopická 12.000,-) 143
  75133 ORTOPTICKÝ STATUS přístroje (Projekční optotypy s Worth. Světly 75.000,-, Oftalmoskop přímý v ceně 11 000,- , Fokometr v ceně 23.000,-, Synoptofor 350.000,-, Prizmata 8.000,-)
  L2 funkční licence
  387
  75135 EXOFTALMOMETRIE NEBO SCHIRMERŮV TEST NEBO VYŠETŘENÍ BARVOCITU TABULKAMI NEBO PUPILOMETRIE NEBO VYŠ. AMSLEROVOU MŘÍŽKOU přístroje (Exoftalmometr 5.000,-) 56
  75137 OFTALMOSKOPIE V ARTEFICIÁLNÍ MYDRIÁZE (1 OKO) PŘÍMOU OFTALMOSKOPIÍ přístroje (Oftalmoskop přímý v ceně 15.000,-) 95
  75139 NITROOČNÍ TLAK SCHIOTZOVÝM TONOMETREM (1 OKO) přístroje (Tonometr impresní 10.000,-) 25
  75141 TONOMETRIE APLANAČNÍ (1 OKO) přístroje (Tonometr aplanační v ceně 35.000,-, Lampa štěrbinová v ceně 258.000,-) 42
  75143 PERIMETR STATICKÝ (1 OKO) přístroje (perimetr statický 1.200.000,-) 324
  75145 PERIMETR KINETICKÝ NEBO KAMPIMETR (1 OKO) přístroje (perimetr kinetický 250.000,-) 132
  75147 ECHO OČNÍ A SCANN (1 OKO) kurz sonografický L2 vyšetřující
  přístroje (Sonda A k očnímu sonografu 106.000,-, Sonograf A scan 500 000,-)
  618
  75149 ECHO OČNÍ B SCAN (1 OKO) kurz sonografický L2 vyšetřující
  přístroje (Sonda B k očnímu sonografu 390.000,-, Sonograf B scan 1.260.000,-)
  893
  75151 ECHO OČNÍ BIOMETRIE (1 OKO) přístroj (Biometr oční ultrazvukový 350.000,-) 150
  75152 OPTICKÁ KOHERENČNÍ TOMOGRAFIE (OCT) - 1 OKO pracoviště s uzavřenu zvláštní smlouvu (centrová péče) v oftalmologii
  Optický kohorentní tomograf 2.500.000,-)
  317
  75153 BIOMIKROSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ FUNDU V MYDRIÁZE - 1 OKO přístroje (Lampa štěrbinová v ceně 258.000,-, Čočka biomikroskopická) 203
  75155 FOTO PŘEDNÍHO SEGMENTU, FOTO FUNDU - 1 OKO přístroje (Lampa štěrbinová v ceně 954.000,- , Čočka biomikroskopická) 240
  75157 OBJEKTIVNÍ VYŠETŘENÍ REFRAKCE OBOU OČÍ A PŘEDPIS BRÝLÍ DO DÁLKY A DO BLÍZKA přístroje (Lampa štěrbinová v ceně 258.000,-, Oftalmometr Javalův 130.000,-, Fokometr v ceně 23.000,-, Tonometr aplanační v ceně 35.000,- ) 191
  75159 VYŠETŘENÍ KONTRASTNÍ CITLIVOSTI přístroje (Tabule Ginsburgova 12.000,-) 169
  75161 TONOMETRIE BEZKONTAKTNÍ (1 OKO) přístroje (Tonometr bezkontaktní 360.000,-) 44
  75163 VYŠETŘENÍ REFRAKCE AUTOREFRAKTOREM (1 OKO) přístroje (Autorefraktometr 750.000,-) 47
  75175 OČNÍ VYŠETŘENÍ SE STANOVENÍM A PŘEDPISEM SPECIÁLNÍCH OPTICKÝCH POMŮCEK zaškolení v CZV L3
  přístroj (Fokometr digitální 205.000,-, Oftalmologická vyšetřovací jednotka 423.140,-, Zkušební sada dalekohledů 105.308,- , Zkušební sada asférických lup 41.955,-, Sada speciálních lup a dalekohled. Systémů 57.715,-, Oftalmoskop v ceně 9.700,-)
  1253
  75221 INTRAVITREÁLNÍ INJEKCE EXPANZIVNÍHO PLYNU PO OPERACI ODCHLÍPENÍ SÍTNICE personální zajištění
  přístroje (Oftalmoskop laserový 350.000,-)
  266
  75223 APLIKACE TERAPEUTICKÉ KONTAKTNÍ ČOČKY přístroje (Keratometr Javalův v ceně 130.000,- ) 350
  75224 APLIKACE KONTAKTNÍ ČOČKY přístroje (Keratometr Javalův v ceně 130.000,- ) 240
  75330 CORNEAL CROSS LINKING pracoviště specializované na rohovkovou problematiku
  doložení diagnostického a terapeutického vybavení (rohovková topografie, iluminační systém pro UV-A cross-linking)
  (přístroje v ceně 755.800 Kč viz reg. list)
  9467
  75513 ADAPTACE NA ŠERO přístroje (Adaptometr 275.000,-) 540

  Speciální výkony pro 705

  Další speciální výkony naleznete v tabulce č. 3. 

  Kód výkonu Název výkonu Smluvní podmínky

  Počet bodů

  75213 TRANSSKLERÁLNÍ EXTRAKCE CIZÍHO TĚLÍSKA Z BULBU MAGNETEM přístroje (Oftalmoskop binokulární nepř. s lupami v ceně 100.000,-, Kryojednotka v ceně 200.000,-, Elektromagnet ruční v ceně 25.000,-, Operační síto malé 50.000,-) 3684
  75225 APLIKACE RADIOAKTIVNÍ PLOMBY přístroje (Oftalmoskop binokulární nepř. s lupami v ceně 100.000,-) 2166
  75231 APLIKACE LÉKŮ A LÉČEBNÝCH PROSTŘEDKŮ DO SKLIVCOVÉHO PROSTORU - 1 OKO přístroje (Rozvěrač víček 2.000,-, Okulopresor v ceně 28.000,- ) 1342
  75311 ODSTRANĚNÍ SILIKONOVÉHO OLEJE Z OKA přístroje (Oftalmoskop binokulární nepř. s lupami v ceně 100.000,-, Kryojednotka v ceně 200.000,-) 2056
  75313 DEKOMPRESE ZRAKOVÉHO NERVU zákrokový/operační sál 2299
  75315 BIOPSIE ORBITY - PŘEDNÍ   710
  75317 BIOPSIE SPOJIVKY, EXCIZE SPOJIVKY ČI SUTURA   240
  75321 VYNĚTÍ CIZÍHO TĚLESA Z BULBU ZADNÍ CESTOU přístroje (Oftalmoskop binokulární nepř. s lupami v ceně 100.000,-, Přístroj pro zadní vitrektomii (Vitrocut) v ceně 2.000.000,-) 1752
  75323 PENETRUJÍCÍ A PERFORUJÍCÍ PORANĚNÍ OKA přístroje (Instrumentarium oční mikrochirurgické v ceně 250.000,- , Rozvěrač víček 2.000,-, Operační síto malé 50.000,-) 5921
  75325 PARACENTÉZA ROHOVKY   1191
  75327 KERATEKTOMIE přístroje (Okulopresor v ceně 28.000,-) 1318
  75329 PERFORUJÍCÍ KERATOPLASTIKA, KERATOPROTÉZA přístroje (Instrumentarium oční mikrochirurgické v ceně 250.000,- , Okulopresor v ceně 28.000,-) 14974
  75331 EXCIZE DUHOVKOVÉ LÉZE přístroje (Instrumentarium oční mikrochirurgické v ceně 250.000,-) 3471
  75333 PUNKCE A LAVÁŽ PŘEDNÍ KOMORY OČNÍ přístroje (Přístroj aspiračně - irigační v ceně 1.200.000,-) 799
  75335 LASEROVÁ IRIDOTOMIE, LASEROVÁ OPERACE V KOMOROVÉM ÚHLU, PUPILOPLASTIKA, TRABEKULOPLASTIKA, NEBO GONIOPLASTIKA, SYNECHIOLÝZA, PŘÍPADNĚ CYKLOFOTOKOAGULACE, 1 OKO specialista na glaukom L2 oeratér
  přístroje (Laser-Argon v ceně 1.900.000,- , Čočka k laseru v ceně 40.000,-)
  512
  75337 IRIDEKTOMIE OPERACÍ přístroje (Rozvěrač víček 2.000,-, Okulopresor v ceně 28.000,-, Operační síto malé 50.000,- ) 1549
  75339 FILTRAČNÍ OPERACE U GLAUKOMU přístroje (Rozvěrač víček 2.000,-, Okulopresor v ceně 28 000,-, Operační síto velké 250.000,- ) 4580
  75341 CYKLOKRYOKOAGULACE ANTIGLAUKOMOVÁ, 1 OKO přístroje (Kryopřístroj v ceně 200.000,-) 254
  75343 CHIRURGICKÁ DISCIZE SEKUNDÁRNÍ KATARAKTY přístroje (Instrumentarium oční mikrochirurgické v ceně 250.000,- , Okulopresor v ceně 28.000,-) 3003
  75345 EXTRAKAPSULÁRNÍ EXTRAKCE ČOČKY (KATARAKTY) přístroje (Přístroj aspiračně - irigační v ceně 1.200.000,-, Okulopresor v ceně 28.000,-) 4498
  75349 FIXACE INTRAOKULÁRNÍ ČOČKY přístroje (Instrumentarium oční mikrochirurgické v ceně 250.000,-) 6544
  75351 EXPLANTACE (ODSTRANĚNÍ) NITROOČNÍ ČOČKY přístroje (Okulopresor v ceně 28.000,-) 4602
  75353 CHIRURGICKÁ REPOZICE DISLOKOVANÉ IOČ přístroje (Instrumentarium oční mikrochirurgické v ceně 250 000,- , Okulopresor v ceně 28.000,-) 4116
  75355 SEKUNDÁRNÍ IMPLANTACE IOČ přístroje (Instrumentarium oční mikrochirurgické v ceně 250.000,- , Okulopresor v ceně 28.000,-, Přístroj aspiračně - irigační v ceně 1.200.000,-) 4268
  75357 PŘEDNÍ VITREKTOMIE přístroje (Viktrektom 2.000.000,-) 987
  75359 ODSTRANĚNÍ EPIRETINÁLNÍCH MEMBRÁN ZADNÍ VITREKTOMIÍ, ENDOKOAGULACE, VNITŘNÍ TAMPONÁDY přístroje (Přístroj pro zadní vitrektomii (Vitrocut) v ceně 2.000.000,- , Endolaser v ceně 1.200.000,-, MPC membrane peeler cutter 180.000,-) 7897
  75361 OPERACE ODCHLÍPENÍ SÍTNICE - JEDNODUCHÁ (PLOMBÁŽ, CERKLÁŽ) přístroje (Kryopřístroj v ceně 200.000,-, Oftalmoskop binokulární nepř. s lupami v ceně 100.000,-) 3402
  75363 VYNĚTÍ EPISKLERÁLNÍHO IMPLANTÁTU přístroje (Oftalmoskop binokulární nepř. s lupami v ceně 100.000,-) 826
  75365 TRANSKONJUNKTIVÁLNÍ KRYOPEXE PERIFERNÍ SÍTNICE přístroje (Kryopřístroj v ceně 200.000,-, Oftalmoskop binokulární nepř. s lupami v ceně 100.000,-) 838
  75367 ÚPRAVA ŠILHÁNÍ NA JEDNOM PŘÍMÉM NEBO ŠIKMÉM OČNÍM SVALU (1 OKO) specializované pracoviště zabývající se problematikou strabologie dětí i dospělých, držitelé funkční licence F 020 - vyšetření senzorických a motorických složek binokulárního vidění
  přístroje (Instrumentarium oční mikrochirurgické v ceně 250.000,-)
  3677
  75368 ÚPRAVA ŠILHÁNÍ NA DALŠÍM JEDNOM PŘÍMÉM NEBO ŠIKMÉM SVALU (1 OKO) specializované pracoviště zabývající se problematikou strabologie dětí i dospělých, držitelé funkční licence F 020 - vyšetření senzorických a motorických složek binokulárního vidění
  přístroje (Instrumentarium oční mikrochirurgické v ceně 250.000,-)
  2333
  75369 DRENÁŽ ABSCESU ORBITY V případě dalších odborností je nutné předoperační vyšetření očním lékařem. 431
  75375 PŘEDNÍ ORBITOTOMIE V případě dalších odborností je nutné předoperační vyšetření očním lékařem. 2801
  75379 REKONSTRUKCE ORBITY KOŽNÍM TUKOVÝM ŠTĚPEM BEZPROSTŘEDNĚ PO VÝKONU ČI ODLOŽENĚ V případě dalších odborností je nutné předoperační vyšetření očním lékařem. 2099
  75383 DRENÁŽ ABSCESU OČNÍHO VÍČKA V případě dalších odborností je nutné předoperační vyšetření očním lékařem. 166
  75385 EXSTIRPACE JEDNOHO CHALÁZIA, VYNĚTÍ I S POUZDREM   276
  75387 KRYOEPILACE ŘAS JEDNOHO VÍČKA NEBO ELEKTROEPILACE přístroje (Kryopřístroj v ceně 200.000,-) 249
  75391 TARSORAFIE, BLEFARORAFIE (1 OKO)   634
  75393 KOREKCE PTÓZY OČNÍHO VÍČKA   2098
  75395 OPERACE ENTROPIA NEBO EKTROPIA 1 OČNÍHO VÍČKA   923
  75397 SUTURA LACERACE VÍČKA A SVALU   713
  75399 DERMATOPLASTIKA JEDNOHO VÍČKA NEBO BLEPHAROCHALASIS - EXCIZE Z JEDNOHO VÍČKA + ODSTRANĚNÍ TUKU A ZÁHYBU   861
  75411 PLASTICKÁ OPERACE SPOJIVKY, EVENTUELNĚ ŠTĚPEM (KOREKCE SYMBLEPHAR., PTERYGIUM, LÉZE SPOJIVKY)   1040
  75413 KOREKCE VÍČKA VOLNÝM TRANSPLANTÁTEM   2026
  75414 PLASTICKÁ OPERACE KŮŽE VÍČKA OTOČNÝM LALOKEM NEBO POSUNEM   2773
  75415 LATERÁLNÍ KANTOTOMIE (1 OKO) V případě dalších odborností je nutné předoperační vyšetření očním lékařem. 224
  75419 KOREKCE LACERACE SLZNÝCH CEST (1 OKO)   1965
  75423 BIOPSIE NITROOČNÍHO TUMORU TENKOSTĚNNOU JEHLOU přístroje (Oftalmoskop binokulární nepř. s lupami v ceně 100.000,- ) 1015
  75429 INTRAKAPSULÁRNÍ EXTRAKCE ČOČKY přístroje (Kryopřístroj v ceně 200.000,- , Okulopresor v ceně 28.000,-) 1674
  75431 IRIDOCYKLEKTOMIE přístroje (Okulopresor v ceně 28 000,-) 3765
  75433 KAPSULOTOMIE YAG LASEREM (1 OKO) přístroj (Laser Yag 2.000.000,-, Čočka k laseru v ceně 12.000,-) 260
  75435 KVADRATICKÁ EXCIZE SLZNÝCH CEST (DISCIZE SLZNÉHO BODU) 1 OKO oftalmolog L2 operatér 177
  75437 KORNEÁLNÍ PLASTIKA (LAMELÁRNÍ KERATOPLASTIKA, EPIKERATOFAKIA)   13626
  75439 LASEROVÁ KOAGULACE SÍTNICE přístroje (Čočka k laseru v ceně 30.000,-, Laser-Argon v ceně 1.900.000,-) 766
  75441 EXCIZE EPISKLERÁLNÍHO TUMORU přístroje (Okulopresor v ceně 28.000,-) 3026
  75445 VYNĚTÍ CIZÍHO TĚLESA Z PŘEDNÍ KOMORY OKA přístroje (Instrumentarium oční mikrochirurgické v ceně 250.000,- ) 4095
  75447 KOMPLIKOVANÁ EXTRAKCE CIZÍHO TĚLESA Z ROHOVKY, EXTRAKCE ROHOVKOVÝCH STEHŮ   163
  75451 SKLEROPLASTICKÁ OPERACE - 1 OKO přístroje (Diodový laser 1 500.000,-, Čočka k laseru v ceně 30.000,- ) 1736
  75453 APLIKACE DIODOVÉHO LASERU (1 OKO) přístroje (Diodový laser 1 500.000,-, Čočka k laseru v ceně 30.000,- ) 821

  Mezioborové výkony

  Mezi další možnosti, jak navýšit svoji úhradu za provedenou práci, je nasmlouvání tzv. mezioborových výkonů. Tyto výkony obvykle nevyžadují žádná specifická kritéria, nicméně často jsou přehlíženy. V našem předchozím článku najdete tabulku, ze které je možné vybrat výkony, které poskytovatel provede, a není nutné brát v úvahu jeho specializaci podle smlouvy.

   

  Chtěli bychom upozornit na vykazování výkonů 09567, 09569 a 09572.

  Tyto výkony slouží pro identifikaci laterality zákroku provedeného na párovém orgánu nebo končetinách či oprávněnosti vícečetného vykazování téhož výkonu v rámci jednoho ošetření. 
  Příklad: u vykazování je nutné specifikovat, zda se jedná o vyšetření pravého, nebo levého orgánu (oka). V případě, že je výkon omezen na četnost vykazování 1/1 (jednou za den), tak je možné ho vykázat dvakrát, ale musí k němu být vykázán příslušný kód. 

  Signální výkony

  Neméně důležitou roli při vykazování poskytnuté zdravotní péče hraje i vykazování signálních výkonů. Proč a jak vykazovat signální výkony?

  Jedná se o výkony 09543, 09555, 09556 09557, které specifikují věk pacienta. Tyto výkony se vykazují vždy s klinickým vyšetřením a jsou hrazeny v plné výši nad rámec stanovené úhrady dle platného číselníku.

Čtěte také

Vykázaná částka za vyloučené výkony

Následující výkony 01306, 01543, 09513, 09543, 09615, 99928, 99930 až 99940 a 99949 jsou hrazeny v plné výši a nevstupují do výpočtu MAXÚ.

Aktuální hodnota maximální úhrady, kterou může pojišťovna zaplatit

Toto číslo se počítá z aktuálních výkonových dat ordinace a průběžně se mění

Celkový počet ošetřených pojištěnců?

Celkový počet ošetřených pojištěnců v hodnoceném období

Počet unikátních základních pojištěnců

POPrefZ - Počet základních unikátních pojištěnců v referenčním období, bez mimořádně nákladných

PUROo

PUROo je průměrná úhrada za výkony přepočtená podle seznamu výkonů ve znění účinném v hodnoceném období včetně úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky na jednoho unikátního pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období; do počtu unikátních pojištěnců se nezahrnou unikátní pojištěnci, na které byl vykázán pouze výkon č. 09513 podle seznamu výkonů.

Hranice pro mimořádně nákladného pojištěnce

Hranice pro mimořádně nákladného pojištěnce = 5×PUROo

Počet unikátních mimořádně nákladných pojištěnců

POPzpoMh - Počet unikátních ošetřených pojištěnců, kteří překročili hranici mimořádně nákladného pojištěnce

Celková úhrada za mimořádně nákladné pojištěnce

Úhrada za výkony podle seznamu výkonů včetně úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky za mimořádně nákladné unikátní pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřené v dané odbornosti poskytovatelem v hodnoceném období; do úhrady za mimořádně nákladné unikátní pojištěnce se zahrne úhrada za výkony podle seznamu výkonů včetně úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky za každého pojištěnce ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v hodnoceném období, pokud je rovna nebo překročí pětinásobek průměrné úhrady za výkony podle seznamu výkonů včetně úhrady za zvlášť účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky na jednoho unikátního pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období.

Bonifikace 0,07 Kč k hodnotě bodu za splnění podmínek žlutých diagnóz

V případě, že podíl počtu unikátních pojištěnců ošetřených v hodnoceném období s některou z hlavních diagnóz G10 až G14,160 až 169, S42, S44, S46, S49, S54, S64, S74, S84 nebo S94 podle mezinárodní klasifikace nemocí na celkovém počtu ošetřených unikátních pojištěnců v hodnoceném období překročí 5 %, navyšuje se hodnota bodu o 0,07 Kč.

Bonifikace 2 % koeficientu navýšení za splnění podmínek nepreferovaných výkonů

V případě, že je v hodnoceném období podíl součtu počtu vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných výkonů č. 21113, 21115 a 21315 podle seznamu výkonů z celkového počtu vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných výkonů odbornosti 902 podle seznamu výkonů menší než 50 %, navyšuje se koeficient navýšení o 2 %.

Bonifikace 2 % koeficientu navýšení za splnění podmínek preferovaných výkonů

V případě, že je v hodnoceném období podíl součtu počtu vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných výkonů č. 21221 a 21415 podle seznamu výkonů na celkovém počtu vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných výkonů odbornosti 902 podle seznamu výkonů větší než 14 %, navyšuje se koeficient navýšení o 2 %.

Bonifikace 10 % koeficientu navýšení za splnění podmínek žlutých diagnóz

V případě, že podíl počtu unikátních pojištěnců ošetřených v hodnoceném období s některou z hlavních diagnóz G10 až G14,160 až 169, S42, S44, S46, S49, S54, S64, S74, S84 nebo S94 podle mezinárodní klasifikace nemocí na celkovém počtu ošetřených unikátních pojištěnců v hodnoceném období překročí 5 %, navyšuje se koeficient navýšení o 10 %.

Bonifikace 0,04 Kč k hodnotě bodu za splnění podmínek diplomu celoživotního vzdělávání

Hodnota bodu se navyšuje o 0,04 Kč, pokud poskytovatel zdravotní pojišťovně nejpozději do 31. ledna 2021 doložil, že nejméně 50 % lékařů nebo nelékařských pracovníků, kteří u něj působí jako nositelé výkonů a poskytují hrazené služby pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, je držiteli platného dokladu celoživotního vzdělávání lékařů nebo obdobného dokladu příslušné profesní organizace, přičemž za platný doklad celoživotního vzdělávání se považuje doklad, který je platný po celé hodnocené období; tato podmínka se považuje za splněnou i v případě, že poskytovatel do jednoho měsíce po skončení platnosti dokladu celoživotního vzdělávání doručí zdravotní pojišťovně nový doklad celoživotního vzdělávání, přičemž období mezi datem ukončení platnosti původního dokladu a datem nabytí platnosti nového dokladu nečiní více než 30 kalendářních dnů.

Bonifikace 0,04 Kč k hodnotě bodu za splnění podmínek ordinačních hodin

Hodnota bodu se navyšuje o 0,04 Kč v případě, že poskytovatel alespoň u 50 % pracovišť poskytovatele (IČP) v dané odbornosti poskytuje hrazené služby v rozsahu alespoň 30 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dnů týdně, 24 ordinačních hodin rozložených do 4 pracovních dnů týdně u operačních oborů, přičemž má ordinační hodiny alespoň 2 dny v týdnu nejméně do 18 hodin nebo má ordinační hodiny alespoň 2 dny v týdnu nejpozději od 7 hodin nebo má ordinační hodiny alespoň 1 den v týdnu nejpozději od 7 hodin a zároveň alespoň 1 den v týdnu nejméně do 18 hodin; tato podmínka se považuje za splněnou i v případě poskytovatele, u něhož působí jediný nositel výkonů, který plní podmínku rozsahu a rozložení ordinačních hodin na více pracovištích (IČP), přičemž ordinační hodiny se v tomto případě za jednotlivá pracoviště hodnotí jako celek.

Bonifikace 0,02 Kč k hodnotě bodu za splnění podmínek nových pojištěnců

Hodnota bodu se navyšuje o 0,02 Kč v případě, že poskytovatel v hodnoceném období ošetří alespoň 5 % pojištěnců, respektive u operačních oborů alespoň 10 % pojištěnců, u nichž v období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2020 nevykázal zdravotní pojišťovně žádný výkon, a pro návštěvy pojištěnců využívá objednávkový systém, který umožňuje přednostní vyšetření či ošetření těch pojištěnců, u nichž to vyžaduje jejich zdravotní stav.

Bonifikace 4 % koeficientu navýšení za splnění podmínek diplomu celoživotního vzdělávání

K navýšení "koeficientu navýšení" o 4 % dojde, pokud poskytovatel zdravotní pojišťovně nejpozději 31. ledna 2021 doložil, že nejméně 50 % lékařů nebo nelékařských zdravotnických pracovníků, kteří u něj působí jako nositelé výkonů a poskytují hrazené služby pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, je držiteli platného dokladu celoživotního vzdělávání lékařů nebo obdobného dokladu příslušné profesní organizace, přičemž za platný doklad celoživotního vzdělávání se považuje doklad, který je platný po celé hodnocené období; tato podmínka se považuje za splněnou i v případě, že poskytovatel do jednoho měsíce po skončení platnosti dokladu celoživotního vzdělávání doručí zdravotní pojišťovně nový doklad celoživotního vzdělávání, přičemž období mezi datem ukončení platnosti původního dokladu a datem nabytí platnosti nového dokladu nečiní více než 30 kalendářních dnů.

Bonifikace 4 % koeficientu navýšení za splnění podmínek ordinačních hodin

K navýšení "koeficientu navýšení" o 4 % dojde v případě, že poskytovatel alespoň u 50 % pracovišť poskytovatele (IČP) v dané odbornosti poskytuje hrazené služby v rozsahu alespoň 30 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dnů týdně, respektive 24 ordinačních hodin rozložených do 4 pracovních dnů týdně u operačních oborů, přičemž má ordinační hodiny alespoň 2 dny v týdnu nejméně do 18 hodin nebo má ordinační hodiny alespoň 2 dny v týdnu nejpozději od 7 hodin nebo má ordinační hodiny alespoň 1 den v týdnu nejpozději od 7 hodin a zároveň alespoň 1 den v týdnu nejméně do 18 hodin; tato podmínka se považuje za splněnou i v případě poskytovatele, u něhož působí jediný nositel výkonů, který plní podmínku rozsahu a rozložení ordinačních hodin na více pracovištích (IČP), přičemž ordinační hodiny se v tomto případě za jednotlivá pracoviště hodnotí jako celek,

Bonifikace 4 % koeficientu navýšení za splnění podmínek nových pojištěnců

K navýšení "koeficientu navýšení" o 4 % dojde v případě, že poskytovatel v hodnoceném období ošetří alespoň 5 % pojištěnců, respektive u operačních oborů alespoň 10 % pojištěnců, u nichž v období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2020 nevykázal zdravotní pojišťovně žádný výkon, a pro návštěvy pojištěnců využívá objednávkový systém, který umožňuje přednostní vyšetření či ošetření těch pojištěnců, u nichž to vyžaduje jejich zdravotní stav,

Bonifikace 10 % koeficientu navýšení za splnění podmínek vybraných diagnóz

K navýšení "koeficientu navýšení" o 10 % dojde v případě, že v hodnoceném období podíl počtu poskytovatelem ošetřených unikátních pojištěnců zdravotní pojišťovny s hlavní diagnózou F84.0 až F84.3, F84.5, F84.8, F98.5, F98.6, R47 až R47.9, R13, Q35 až Q37 nebo Q90 až Q99 podle mezinárodní klasifikace nemocí překročí 10 % z celkového počtu ošetřených unikátních pojištěnců.

Bonifikace 0,04 Kč k hodnotě bodu za splnění podmínek diplomu celoživotního vzdělávání

Hodnota bodu se navyšuje o 0,04 Kč, pokud poskytovatel zdravotní pojišťovně nejpozději do 31. ledna 2021 doložil, že nejméně 50 % lékařů nebo nelékařských pracovníků, kteří u něj působí jako nositelé výkonů a poskytují hrazené služby pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, je držiteli platného dokladu celoživotního vzdělávání lékařů nebo obdobného dokladu příslušné profesní organizace, přičemž za platný doklad celoživotního vzdělávání se považuje doklad, který je platný po celé hodnocené období; tato podmínka se považuje za splněnou i v případě, že poskytovatel do jednoho měsíce po skončení platnosti dokladu celoživotního vzdělávání doručí zdravotní pojišťovně nový doklad celoživotního vzdělávání, přičemž období mezi datem ukončení platnosti původního dokladu a datem nabytí platnosti nového dokladu nečiní více než 30 kalendářních dnů.

Bonifikace 0,04 Kč k hodnotě bodu za splnění podmínek ordinačníách hodin

Hodnota bodu se navyšuje o 0,04 Kč v případě, že poskytovatel alespoň u 50 % pracovišť poskytovatele (IČP) v dané odbornosti poskytuje hrazené služby v rozsahu alespoň 30 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dnů týdně, 24 ordinačních hodin rozložených do 4 pracovních dnů týdně u operačních oborů, přičemž má ordinační hodiny alespoň 2 dny v týdnu nejméně do 18 hodin nebo má ordinační hodiny alespoň 2 dny v týdnu nejpozději od 7 hodin nebo má ordinační hodiny alespoň 1 den v týdnu nejpozději od 7 hodin a zároveň alespoň 1 den v týdnu nejméně do 18 hodin; tato podmínka se považuje za splněnou i v případě poskytovatele, u něhož působí jediný nositel výkonů, který plní podmínku rozsahu a rozložení ordinačních hodin na více pracovištích (IČP), přičemž ordinační hodiny se v tomto případě za jednotlivá pracoviště hodnotí jako celek.

Bonifikace 0,02 Kč k hodnotě bodu za splnění podmínek nových pojištěnců

Hodnota bodu se navyšuje o 0,02 Kč v případě, že poskytovatel v hodnoceném období ošetří alespoň 5 % pojištěnců, respektive u operačních oborů alespoň 10 % pojištěnců, u nichž v období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2020 nevykázal zdravotní pojišťovně žádný výkon, a pro návštěvy pojištěnců využívá objednávkový systém, který umožňuje přednostní vyšetření či ošetření těch pojištěnců, u nichž to vyžaduje jejich zdravotní stav.

Bonifikace 4 % koeficientu navýšení za splnění podmínek diplomu celoživotního vzdělávání

K navýšení "koeficientu navýšení" o 4 % dojde, pokud poskytovatel zdravotní pojišťovně nejpozději 31. ledna 2021 doložil, že nejméně 50 % lékařů nebo nelékařských zdravotnických pracovníků, kteří u něj působí jako nositelé výkonů a poskytují hrazené služby pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, je držiteli platného dokladu celoživotního vzdělávání lékařů nebo obdobného dokladu příslušné profesní organizace, přičemž za platný doklad celoživotního vzdělávání se považuje doklad, který je platný po celé hodnocené období; tato podmínka se považuje za splněnou i v případě, že poskytovatel do jednoho měsíce po skončení platnosti dokladu celoživotního vzdělávání doručí zdravotní pojišťovně nový doklad celoživotního vzdělávání, přičemž období mezi datem ukončení platnosti původního dokladu a datem nabytí platnosti nového dokladu nečiní více než 30 kalendářních dnů,

Bonifikace 4 % koeficientu navýšení za splnění podmínek ordinačníách hodin

K navýšení "koeficientu navýšení" o 4 % dojde v případě, že poskytovatel alespoň u 50 % pracovišť poskytovatele (IČP) v dané odbornosti poskytuje hrazené služby v rozsahu alespoň 30 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dnů týdně, respektive 24 ordinačních hodin rozložených do 4 pracovních dnů týdně u operačních oborů, přičemž má ordinační hodiny alespoň 2 dny v týdnu nejméně do 18 hodin nebo má ordinační hodiny alespoň 2 dny v týdnu nejpozději od 7 hodin nebo má ordinační hodiny alespoň 1 den v týdnu nejpozději od 7 hodin a zároveň alespoň 1 den v týdnu nejméně do 18 hodin; tato podmínka se považuje za splněnou i v případě poskytovatele, u něhož působí jediný nositel výkonů, který plní podmínku rozsahu a rozložení ordinačních hodin na více pracovištích (IČP), přičemž ordinační hodiny se v tomto případě za jednotlivá pracoviště hodnotí jako celek,

Bonifikace 4 % koeficientu navýšení za splnění podmínek nových pojištěnců

K navýšení "koeficientu navýšení" o 4 % dojde v případě, že poskytovatel v hodnoceném období ošetří alespoň 5 % pojištěnců, respektive u operačních oborů alespoň 10 % pojištěnců, u nichž v období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2020 nevykázal zdravotní pojišťovně žádný výkon, a pro návštěvy pojištěnců využívá objednávkový systém, který umožňuje přednostní vyšetření či ošetření těch pojištěnců, u nichž to vyžaduje jejich zdravotní stav,

Vykázané péče za pojištěnce s červenou hlavní diagnózou

Výkony za služby pojištěncům ošetřených s některou z hlavních diagnóz C50, E83, F84, G20, G21, G22, G23.1 až G23.9, G35, G51 až G83, P07, P11, P13, P14, P94, Q05, Q36, R62 nebo T90 podle mezinárodní klasifikace nemocí.

Vykázané péče za pojištěnce se žlutou hlavní diagnózou

Výkony za služby pojištěncům ošetřených s některou z hlavních diagnóz G10 až G14,160 až 169, S42, S44, S46, S49, S54, S64, S74, S84 nebo S94 podle mezinárodní klasifikace nemocí.

Vykázané péče za pojištěnce s modrou hlavní diagnózou

Výkony za služby pojištěncům ošetřených s některou z hlavních diagnóz G10 až G14,160 až 169, M41.0 až M41.9, M89.0, Q66.0,S42, S44, S46, S49, S54, S64, S74, S84, S94, nebo T02 až T14 podle mezinárodní klasifikace nemocí, pokud tato úhrada za výkony podle seznamu výkonů včetně úhrady zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků je rovna nebo překročí pětinásobek PUROo.

Bonifikace 2 % koeficientu navýšení za splnění podmínek o celoživotním vzdělávání Unie fyzioterapeutů

K navýšení "koeficientu navýšení" o 4 % dojde, pokud poskytovatel zdravotní pojišťovně nejpozději 31. ledna 2021 doložil, že nejméně 50 % lékařů nebo nelékařských zdravotnických pracovníků, kteří u něj působí jako nositelé výkonů a poskytují hrazené služby pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, je držiteli platného dokladu celoživotního vzdělávání lékařů nebo obdobného dokladu příslušné profesní organizace, přičemž za platný doklad celoživotního vzdělávání se považuje doklad, který je platný po celé hodnocené období; tato podmínka se považuje za splněnou i v případě, že poskytovatel do jednoho měsíce po skončení platnosti dokladu celoživotního vzdělávání doručí zdravotní pojišťovně nový doklad celoživotního vzdělávání, přičemž období mezi datem ukončení platnosti původního dokladu a datem nabytí platnosti nového dokladu nečiní více než 30 kalendářních dnů.

Vykázaná částka za nově nasmlouvané výkony

Jedná se o nově nasmlouvané výkony, které nebyly v referenčním období vykazovány. Tyto výkony nevstupují do výpočtu MAXÚ a jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou v plné výši. Viz. Příloha č. 3 k vyhlášce . 396/2021 Sb., část A) 5.

Vykázaná částka za vyjmenované výkony z Přílohy č.3 k vyhlášce č. 396/2021 Sb.

Jedná se o nově nasmlouvané výkony, které nebyly v referenčním období vykazovány. Tyto výkony nevstupují do výpočtu MAXÚ a jejich hodnota bodu je stanovena vyhláškou. Seznam konkrétních výkonů z přílohy č.3, části A) 1. a) až g). naleznete zde.

Vykázaná částka za vyjmenované výkony z Přílohy č.3 k vyhlášce č. 242/2021 Sb.

Tyto výkony nevstupují do výpočtu MAXÚ a jejich hodnota bodu je stanovena vyhláškou. Seznam konkrétních výkonů z přílohy č.3, části A) 1. a) až g). naleznete zde.

Bonifikace 0,07 Kč k hodnotě bodu za splnění podmínek vyjmenovaných diagnóz pro odbornost 925

V případě, že podíl počtu ošetřených a zdravotní pojišťovnou uznaných unikátních pojištěnců v hodnoceném období s hlavní nebo vedlejší diagnózou C00 až C97, G09 až G99, F00 až F99, I60 až I69, E10.3 až E10.7 nebo E11.3 až E11.7 podle mezinárodní klasifikace nemocí na celkovém počtu ošetřených a zdravotní pojišťovnou uznaných unikátních pojištěnců v hodnoceném období překročí 25%, navyšuje se základní hodnota bodu pro odbornost 925 podle seznamu výkonů, o 0,07 Kč

Bonifikace 3 % koeficientu navýšení za splnění podmínek výkonů č. 06135 nebo 06137

V případě, že podíl počtu ošetřených a zdravotní pojišťovnou uznaných unikátních pojištěnců v hodnoceném období s vykázaným výkonem č. 06135 nebo 06137 podle seznamu výkonů na celkovém počtu ošetřených a zdravotní pojišťovnou uznaných unikátních pojištěnců v hodnoceném období je alespoň 25 %, navyšuje se koeficient navýšení o 3 %.

Bonifikace 3 % koeficientu navýšení za splnění podmínek dalších preferovaných výkonů

V případě, že podíl počtu ošetřených a zdravotní pojišťovnou uznaných unikátních pojištěnců v hodnoceném období s vykázanými výkony č. 06325, 06326, 06327, 06328, 06329, 06330, 06331, 06332, 06333 nebo 06334 podle seznamu výkonů na celkovém počtu ošetřených a zdravotní pojišťovnou uznaných unikátních pojištěnců v hodnoceném období je alespoň 35 %, navyšuje se koeficient navýšení o 3 %.

Bonifikace 15 % koeficientu navýšení za splnění podmínek vyjmenovaných diagnóz

V případě, že podíl počtu ošetřených a zdravotní pojišťovnou uznaných unikátních pojištěnců v hodnoceném období s hlavní nebo vedlejší diagnózou C00 až C97, G09 až G99, F00 až F99, I60 až I69, E10.3 až E10.7 nebo E11.3 až E11.7 podle mezinárodní klasifikace nemocí na celkovém počtu ošetřených a zdravotní pojišťovnou uznaných unikátních pojištěnců v hodnoceném období překročí 35 %, navyšuje se koeficient navýšení o 15 %.

Vykázaná částka za cesty lékaře v návštěvní službě

Pro výkony přepravy v návštěvní službě podle seznamu výkonů hrazené podle seznamu výkonů se stanoví hodnota bodu ve výši 1,05 Kč.

PUROo

Průměrná úhrada za výkony podle seznamu výkonů s výjimkou úhrady hrazených služeb uvedených v bodě 1, včetně úhrady zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků, na jednoho unikátního pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období; do výpočtu PUROo nevstupují pojištěnci, na které byl v referenčním období vykázán výkon č. 06349 podle seznamu výkonů a úhrada za tyto pojištěnce.

Počet unikátních základních pojištěnců

Počet základních unikátních pojištěnců ošetřených v dané odbornosti v hodnoceném období; do počtu základních unikátních pojištěnců se nezahrne mimořádně nákladný unikátní pojištěnec a dále pojištěnec, na kterého byl vykázán výkon č. 06349 podle seznamu výkonů.

Celková úhrada za mimořádně nákladné pojištěnce

Úhrada za výkony podle seznamu výkonů s výjimkou úhrady hrazených služeb uvedených v bodě 1, včetně úhrady zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků za mimořádně nákladné unikátní pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřené v dané odbornosti poskytovatelem v hodnoceném období; do úhrady za mimořádně nákladné unikátní pojištěnce se zahrne úhrada za pojištěnce ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v hodnoceném období, pokud tato úhrada za výkony podle seznamu výkonů s výjimkou úhrady hrazených služeb uvedených v bodě 1, včetně úhrady zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků je rovna nebo překročí pětinásobek průměrné úhrady za výkony podle seznamu výkonů s výjimkou úhrady hrazených služeb uvedených v bodě 1, včetně úhrady zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků na jednoho unikátního pojištěnce zdravotní pojišťovny ošetřeného v dané odbornosti poskytovatelem v referenčním období; do UHRMh nevstupuje úhrada za péči o pojištěnce, na kterého byl v hodnoceném období vykázán výkon č. 06349 podle seznamu výkonů.

Počet unikátních základních pojištěnců

Počet základních unikátních pojištěnců ošetřených v dané odbornosti v referenčním období.

Vykázaná částka za cesty lékaře v návštěvní službě

Pro poskytovatele ambulantní péče poskytující hrazené služby v odbornostech 902 a 917 podle seznamu výkonů se pro výkony přepravy v návštěvní službě hrazené podle seznamu výkonů stanoví hodnota bodu ve výši 1,05 Kč.

Za každý poskytovatelem vykázaný a zdravotní pojišťovnou uznaný výkon klinického vyšetření podle seznamu výkonů u dětí ve věku od 6 do 18 let se navýší úhrada o 49 Kč (2022: 42 Kč). Tato úhrada se nezapočítává do výpočtu celkové výše úhrady dle bodu 3.